Tư vấn xã hội

Cung cấp tư vấn xã hội

Sứ mệnh của tư vấn xã hội

Sứ mệnh của tư vấn xã hội Trung tâm hội nhập người nước ngoài (Centrum pro integraci cizinců - CIC) là giúp đỡ người nhập cư đang bị đe dọa bởi hoàn cảnh xã hội của mình bị xấu đi do rào cản ngôn ngữ, không có kiến thức về cuộc sống, quyền lợi và nghĩa vụ của mình, quy định pháp lý và các tổ chức tại CH Séc. Thông qua tư vấn xã hội chuyên môn, CIC giúp đỡ người nhập cư hội nhập ở CH Séc và cải thiện vị trí của họ trong xã hội. Tư vấn xã hội được thực hiện bằng sự hợp tác cá nhân giữa nhân viên xã hội và người nhập cư khi giải quyết tình hình cá nhân hoặc gia đình của họ.

Mục tiêu của tư vấn xã hội CIC

Mục tiêu của tư vấn xã hội là giúp đỡ cho người nhập cư trở thành thành viên tự túc, tự lập và bình đẳng trong xã hội, người đảm bảo được nhu cầu cuộc sống cơ bản và tạo được điều kiện đường hoàng cho cuộc sống và việc làm của mình tại CH Séc. Các khách hàng sẽ nhận được thông tin và sự hỗ trợ theo nhu cầu cán nhân của họ và theo khả năng của CIC, đặt biệt là trong các lĩnh vực sau đây:

 • cư trú
 • nhà ở
 • việc làm
 • giáo dục
 • an sinh xã hội
 • chăm sóc y tế
 • gia đình (hôn nhân, ly hôn, sinh con, đoàn tụ gia đình v.v..)
 • xin quốc tịch CH Séc
 • giới thiệu các dịch vụ khác

Tư vấn xã hội được cung cấp miễn phí.

Để biết thêm thông tin, bạn hãy liên lạc với nhân viên phụ trách cung cấp tư vấn xã hội: Thạc sĩ Lucie Ditrychová, lucie.ditrychova@cicpraha.org, điện thoại 222 360 452.

Đối tượng của tư vấn xã hội

Những người quan tâm đến dịch vụ có thể liên lạc với chúng tôi từ khắp CH Séc. Chúng tôi cung cấp tư vấn xã hội ở các văn phòng CIC ở Praha, Kolín, Mělník, Mladá Boleslav, Kladno, Liberec, hoặc tại địa bàn (ví dụ tại địa điểm cư trú, trên ủy ban v.v..). Chúng tôi không tư vấn tại địa bàn của tỉnh Moravskoslezský, Olomoucký, Zlínský a Jihomoravský.

Đối tượng chính của tư vấn xã hội CIC là người nước ngoài đặc biệt là người từ các nước thứ ba có cư trú hợp pháp trên lãnh thổ CH Séc, người đang ở trong hoàn cảnh xã hội khó khăn, hoặc đang bị hoàn cảnh đó đe dọa. Cụ thể:

 • người nước ngoài được tị nạn hoặc bảo vệ bổ sung,
 • người nước ngoài có định cư,
 • người nước ngoài có thị thực dài hạn hoặc cư trú dài hạn,
 • thành viên gia đình công dân EU hoặc công dân EU,
 • người nhập cu có quốc tịch Séc.

Dịch vụ không dành cho người xin tị nạn trong tất cả giai đoạn của quá trình xét duyệt tị nạn. Trong trường hợp đó chúng tôi khuyên nên liên lạc với những tổ chức sau đây:

Hiệp hội cho hội nhập và di dân (Sdružení pro integraci a migraci), Baranova 33, Praha 3, điện thoại: +420 224 224 379

Tổ chức giúp đỡ người lánh nạn (Organizace pro pomoc uprchlíkům), Kovářská 4, Praha 9, điện thoại: +420 284 683 714

SOZE, Mostecká 5, Brno, điện thoại: +420 545 213 643

 

Các nguyên tắc làm việc chính của chúng tôi

Chúng tôi tôn trọng sự đặc biệt của mỗi người (khách hàng, người quan tâm tới dịch vụ của CIC) và sự nhận thức hoàn cảnh của người đó tại CH Séc. Chúng tôi áp dụng đối xử bình đẳng với tất cả mọi khách hàng không kể nguồn gốc, tuổi tác, khuyết tật v.v..

Trong quá trình tiếp xúc với khách hàng chúng tôi bàn bạc chủ đề, mục đích và cả trình tự trợ giúp. Những kết luận này phải được rõ ràng cho cả hai bên – khách hàng và nhân viên.

Chúng tôi hướng và khích lệ khách hàng quyết định độc lập và chịu trách nhiệm riêng.

Chúng tôi không đưa thông tin về những sự thật là chủ đề của sự hợp tác giữa khách hàng và nhân viên cho người thứ ba mà không có sự đồng ý của khách hàng (ngoại trừ nghĩa vụ theo luật định). Điều đó cũng được áp dụng cho việc đưa dữ liệu cá nhân và thông tin liên hệ với khách hàng.

Cách chúng tôi làm việc trong tư vấn xã hội

Tư vấn được thực hiện thông qua hợp tác cá nhân giữa nhân viên xã hội và người nhập cư để giải quyết hoàn cảnh cá nhân hoặc gia đình của người đó. Với mỗi khách hàng (gia đình của khách hàng) có một nhân viên xã hội làm việc với họ. Khách hàng xác định nhu cầu của mình, mục tiêu của mình và cách giúp đỡ. Nhân viên xã hội hợp tác với khách hàng suốt quãng thời gian và bàn bạc với khách hàng tất cả các bước. Việc cung cấp dịch vụ có thể được xác nhận bằng văn bản.

Khách hàng cho nhân viên của CIC biết tên, địa chỉ liên lạc hoặc số điện thoại của mình, và các dữ liệu khác cần thiết để giải quyết vấn đề. Khách hàng cũng có thể giấu tên. Tất cả các nhân viên đều bị ràng buộc giữ bí mật. Họ không được phép cung cấp dữ liệu của khách hàng cho bất cứ ủy ban hay người nào mà không có sự đồng ý của khách hàng (ngoại trừ các nghĩa vụ do luật định). Khách hàng có thể chấm dứt hợp tác với CIC bất cứ lúc nào, khi vấn đề đã được giải quyết hoặc khi xét thấy việc tiếp tục không cần thiết nữa, mà không cần đưa lý do.

Nếu khách hàng không hài lòng với quá trình của các nhân viên xã hội hoặc việc cung cấp các dịch vụ xã hội, có thể khiếu nại với ban quản lý CIC hoặc một thành viên hội đồng quản trị của CIC. Thông tin thêm về các khiếu nại được đăng trên các bảng thông báo trong các tư vấn CIC, nếu cần thiết, cung cấp cho bất kỳ nhân viên dịch vụ bằng văn bản hoặc bằng lời nói. Khiếu nại và khiếu nại có thể được nộp cho đại diện theo luật định của CIC. Liên hệ: Lukáš Wimmer, Pernerova 10/32, Prague 8, e-mail: lukas.wimmer(a)cicpraha.org, điện thoại: 222 360 594. Trong trường hợp bạn không hài lòng với các khiếu nại xử lý thủ tục tại CIC, liên lạc với các tổ chức độc lập, cho ví dụ. đến Thanh Tra (veřejný ochránce práv), Údolní 39, 602 00 Brno.

 

January 2021 »
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.