Nói về chúng tôi

Xuất phát điểm và các nguyên tắc

CIC VÀ NGƯỜI DI CƯ/KHÁCH HÀNG – xuất phát điểm cho sự hợp tác

Bên cạnh các nguyên tắc cơ bản như tiếp xúc cá nhân và tôn trọng các động cơ cá nhân và các quyết định của khách hàng, CIC nhấn mạnh đến việc đưa người di cư hòa nhập vào xã hội như một tổng thể và để hiểu rõ cách họat động của nó, ngôn ngữ, tập tục vân vân..Chúng tôi không cố gắng tạo ra một mạng lưới người di cư mà ngược lại tạo ra mạng lưới liên kết những người mới đến với dân bản xứ (thổ cư).

Để đạt được mục đích hội nhập những người mới đến, chúng tôi cho rằng điều kiện tiên quyết (không thể thiếu được) và không gì có thể thay thế được, là để họ thiết lập được các mối quan hệ nghề nghiệp, sở thích và bè bạn, những điều không mang ý nghĩa cô lập và loại trừ (họ) ra khỏi xã hội đa số. Chúng tôi cho rằng điều kiện cơ bản của sự gắn kết xã hội và là điều để phòng tránh sự ly khai của những nhóm cư dân nhất định chính là sự lôi cuốn người di cư tham gia vào các nhóm sở thích, cái được định nghĩa bằng một điều chung nào đó, chẳng hạn cùng nghề nghiệp hoặc cùng một sở thích khác, nhưng trước hết là nó nằm ngoài lãnh địa sở thích bị giới hạn bởi sắc tộc, tôn giáo vân vân… Điều này cũng liên quan đến lĩnh vực lao động, giáo dục và các lĩnh vực khác.

CIC đối đầu với các cản trở của quá trình hội nhập

Người nước ngoài trên lãnh thổ CH Séc gặp hàng lọat vấn đề, từ sự không hiểu biết về ngôn ngữ và các qui tắc (xử thế) địa phương đến việc đi đâu, gặp ai, nhờ cậy ai và việc không tồn tại một mạng lưới xã hội họat động, rồi đến cả việc không có khả năng để được công nhận trình độ nghè nghiệp của mình và tìm được nơi (chỗ) ứng dụng nó. Sự cố gắng của CIC, với từng cá nhân khách hàng cụ thể, chính là nhằm hạn chế tối đa những khiếm khuyết này và tạo điều kiện cho họ, trong một khuôn khổ nhất định, có được cuộc sống trang nghiêm và hài lòng tại cộng hòa Séc. Chúng tôi tìm tòi những con đường mới, chúng tôi học tập theo gương những ví dụ tốt đẹp trong nước cũng như ở nước ngoài và chúng tôi cũng phản xạ tức thì với những thất bại của các chương trình khác nhau, những thực tế hay những chính sách trong nước cũng như ở nước ngoài.

Bên cạnh các cố gắng khác nhau để tạo điều kiện và hiệu quả hóa công cuộc hội nhập, hiện nay trong hàng lọat lĩnh vực đã có chiều hướng và thực tế, là người nước ngoài bị giữ hoặc bị xô đẩy vào những cấu trúc tổ chức, mà bản chất của chúng không phải để tạo ra từ các „thành viên“ trong tổ chức thành những cá nhân bình đẳng và hòa nhập mà ngược lại là thành những người lệ thuộc và không biết gì về quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Chính vì thế những lĩnh vực này và các thực tế này cũng là tâm điểm quan tâm của các họat động của CIC – những điều đó không những chống lại sự hội nhập mà còn có tác động như sự ngăn ngừa hội nhập từ xa một cách hòan thiện. Các công việc nô lệ, phân biệt đối xử, hạn chế các quyền cơ bản, lạm dụng vị thế không bình đẳng, sự li khai – tất cả những điều đó hợp lại hoặc ngay cả khi đứng riêng rẽ, cũng đề là những mầm mống cơ bản gây ra những va chạm xã hội, gây ra việc tách rời xã hội, sự tự ti mặc cảm hoặc các bạo lực mang tính chất sắc tộc hay tôn giáo. Chính vì thế nhiệm vụ của chúng tôi là lưu ý đến những điều này và trong chừng mực có thể thì cùng tham gia vào việc ngăn ngừa và loại bỏ chúng, hoặc đưa ra những sự giúp đỡ và tư vấn cho những người là nạn nhân của nó.

Chúng tôi làm như vậy vì lợi ích của xã hội Séc – một xã hội mở và ổn định!


 

October 2020 »
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.