Nói về chúng tôi

Sứ mệnh của chúng tôi

Sứ mệnh theo khẩu kiệu của CIC:

Chúng tôi giúp người di cư trở thành đồng bào của chúng ta - Pomáháme imigrantům stát se našimi spoluobčany."

Khát vọng của chúng tôi là một xã hội, trong đó có những qui tắc và cơ chế tạo điều kiện để hòa nhập những người mới đến mà không cần phải có những sự trợ giúp và bảo vệ đặc biệt hay quá mức. CIC không nhìn nhận những người mới đến như những thành viên của các sắc tộc khác nhau, như những thành viên được định nghĩa về dân tộc hay tôn giáo khác nhau, mà như từng cá thể trong xã hội. CIC nhấn mạnh khía cạnh tiếp xúc cá nhân, trách nhiệm cá nhân và sự quyết định tự do của từng cá thể chấp nhận và tôn trọng các giá trị xã hội, các quyền và trách nhiệm suy ra từ đó.
Các giá trị cơ bản, mà theo quan điểm của CIC thì từ phía những người di cư cũng như phía đa số cần thiết phải tôn trọng, đó là :


• tôn trọng thể chế dân chủ, hiến pháp và hiến chương về quyền cơ bản và tự do của con người, đặc biệt là quyền bình đẳng giữa tất cả các thành viên trong xã hội không xét đến nguồn gốc, màu da, sắc tộc, chính kiến và tương tự,
• quyền bình đẳng nam nữ,
• tôn trọng luật pháp Cộng hòa Séc và EU


Mục tiêu của chúng tôi


• Giúp đỡ người di cư trong quá tzrình hội nhập vào xã hội Séc thông qua các dịch vụ xã hội, các họat động đào tạo cũng như ở các lĩnh vực khác, và những dịch vụ này được tiến hành phù hợp với nhu cầu của người di cư
• Gây ảnh hưởng (tác động) lên môi trường xã hội và môi trường pháp lý sao cho quá trình để người di cư có thể tham gia và hội nhập xã hội được thuận lợi hơn, công bằng hơn và được  trợ giúp nhiều hơn.
 

January 2021 »
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.