Nói về chúng tôi

Chúng tôi làm gì

Trung tâm hội nhập cho người nước ngoài (Centrum pro integraci cizinců) là một hiệp hội công dân, một tổ chức do những người làm việc lâu năm trong lĩnh vực tư vấn cho người tị nạn và người di cư, vào năm 2003, với mục đích trợ giúp cho quá trình hội nhập của người nước ngoài, được tị nạn chính trị hoặc nhân đạo và có cư trú dài hạn hay định cư trên lãnh thổ cộng hòa Séc, vào xã hội Séc.

Chúng tôi giới thiệu để người nước ngoài biết về môi trường pháp lý và xã hội tại đây và chúng tôi tháp tùng họ, trong trường hợp họ chưa có đủ khả năng và chưa đủ sự nhận biết, để có thể tự mình đòi hỏi và ứng dụng những quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Đây là những người nước ngoài có cư trú dài hạn hay định cư, những người tị nạn và những người được nhận chế độ bảo vệ trợ giúp và không phải là ở hàng cuối cùng, ngay cả những người tị nạn có quốc tịch Séc và các công dân EU. Chúng tôi cung cấp cho những người nước ngoài thuộc dạng nói trên các dịch vụ Tư vấn xã hội -

sociálního poradenství, tư vấn lao động - pracovního poradenství, chào mời đào tạo trong các khóa dạy tiếng Séc -kurzech českého jazyka và bổ sung bằng chương trình tinh nguyện- dobrovolnický program. Trong lĩnh vực tư vấn xã hội, các nhân viên của chúng tôi cùng làm việc với khách hàng để tìm cách giải quyết các chủ đề của người đó trong khuôn khổ tư vấn cá nhân, đặc biệt là trong lĩnh vực lao động, đào tạo, các chủ đề liên quan đến cư trú tại cộng hòa Séc và cả các vấn đề về tài chính và các vấn đề liên quan đến chỗ ở.  Trong tư vấn lao động, chúng tôi cũng tập trung vào công việc của các cá nhân, với khách hàng ở một phía (trợ giúp tìm việc làm, tái đào tạo) và tích cực liên hệ với các chủ lao động ở phía bên kia. Một phần của tư vấn lao động cũng là sự giúp đỡ để nâng cao hiểu biết về từ ngữ (thuật ngữ chuyên môn) bằng tiếng Séc.

Các họat động trong lĩnh vực đào tạo phản xạ với điều là người nước ngoài, hoặc là hiểu biết rất ít hay chẳng có tí kiến thức gì về tiếng Séc, và đây được chúng tôi coi là một trong những rào cản lớn nhất của quá trinh hội nhập. Chính vì thế, chúng tôi đã thực hiện cái gọi là Các khóa nhập môn tíeng Séc - nízkoprahové kurzy českého jazyka. Mục đích của các khóa dạy tiếng này nhằm để người nước ngoài có thể tự chủ độc lập, có thể làm chủ được giao tiếp thường ngày, lấy dược sự tự tin và, điều này không phải ở vị trí cuối cùng, sự không phải phụ thuộc vào những người trung gian môi giới đủ loại, và cuối cùng thì cũng không cần đến sự trợ giúp từ phía các tổ chức phi lợi nhuận. Cho những người có quan tâm về việc hòan thiện hiểu biết ngôn ngữ Séc chúng tôi phát triển và thực hiện các khóa tiếp theo – Các khóa tiếng Séc đặc thù - specificky zaměřené kurzy českého jazyka.

September 2020 »
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.