For the public

Publications, articles and blogs

In this section, you will find literature we recommend to everybody who is interested in migration and integration of foreigners. There are four parts. The first one contains literature about migration in the Czech Republic/Czechoslovakia. This field is still relatively new in our country, therefore the literature on the topic of migration and immigration is still limited (but it is changing quite fast).

Second part contains articles and books about migration in general. The literature here serves as an overview and it is just a small selection from existing resources. It includes materials about theories of migration, migration patterns on one side, on the other side there are also articles and books about specific countries.

Third part includes articles about integration, integration policy and some specific examples.

The last part contains links to blogs of migration researchers.

Books and articles about migration and integration in the Czech Republic and in Czechoslovakia

BARŠA, P., BARŠOVÁ, A. (2005): Přistěhovalectví a liberální stát. Imigrační a integrační politiky v USA, západní Evropě a Česku. Mezinárodní politologický ústav, p. 308.

BARŠOVÁ, A. (2005): Multikulturalismus a politiky integrace přistěhovalců v Česku. Available HERE.

ČAPKOVÁ, K., FRANKL, M. (2008): Nejisté útočiště. Československo a uprchlíci před nacismem, 1933-1938. Paseka, p. 424.

ČERMÁK, Z., JANSKÁ, E. (2011): Rozmístění a migrace cizinců jako součást sociálně-geografické diferenciace Česka. Geografie – Sborník ČGS, 116, 4, p. 422–439.

DRBOHLAV, D. (2003): Immigration and the Czech Republic (with a Special Focus on the Foreign Labor Force). International Migration Review, 37, 1, p. 194-224.

DRBOHLAV, D. (2007): Mezinárodní migrace v České republice v kontextu evropských integračních procesů. Geografie – Sborník ČGS, 112, 2, p. 99-126.

DRBOHLAV, D., DZÚROVÁ, D. (2007): „Where are they going?“: Immigrant Inclusion in the Czech Republic (A Case Study on Ukrainians, Vietnamese and Armenians in Prague). International Migration, 45, 2, p. 69-95.

DRBOHLAV, D., JANSKÁ, E. (2009): Illegal Economic and Transit Migration in the Czech Republic: A Study of Individual Migrants’ Behaviour. Europe-Asia Studies, 61, 1, p. 141-156.

DRBOHLAV, D. (2009): Nelegální ekonomické aktivity migrantů – Česko v evropském kontextu. Karolinum, p. 312.

DRBOHLAV, D. (ed.) (2010): Migrace a (i)migranti v Česku: kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme? Sociologické nakladatelství (SLON), p. 207.

Sociologický ústav AV ČR (2008): Postoje české veřejnosti k cizincům. Press release, published on April 29th,  2008.

GÜNTER, V.: Pracovní migranti v kruhu klientského systému. In: Veřejná správa, no.14/2006.

HRUBÝ, K., BROUČEK, S. (eds.) (2000): Češi za hranicemi na přelomu 20. a 21. století. Sympozium o českém vystěhovalectví, exulantství a vztazích zahraničních Čechů k domovu. Karolinum,  p. 339.

JANSKÁ, E. (2002): Adaptace cizinců v České republice. Dissertation. Department of Social Geography and Regional Development Charles University in Prague, Faculty of Science, p. 138.

LEONTIYEVA, Y. (ed.) (2006): Menšinová problematika v ČR: komunitní život a reprezentace kolektivních zájmů (Slováci, Ukrajinci, Vietnamci a Romové), Sociologický ústav AV ČR, p. 95.

MOREHOUSE, Ch., BLOMFIELD, M. (2011): Irregular Migration in Europe. Migration Policy Institute. Available HERE.

POSPÍŠILOVÁ, A. (2007): Reprodukční chování migrantů v České republice. Demografický informační portál. Available HERE.

RÁKOCZYOVÁ, M., TRBOLA, R. (eds.) (2010): Sociální integrace přistěhovalců v České republice. Sociologické nakladatelství SLON, p. 310.

SIROVÁTKA, T. (2002): Menšiny a marginalizované skupiny v České republice. Masarykova univerzita a Nakladatelství Georgetown, p. 355.

ŠIŠKOVÁ, T. (ed.) (2001): Menšiny a migranti v České republice. My a oni v multikulturní společnosti 21. století. Portál, p. 188.

VALENTA, O. (2006): Prostorové rozmístění imigrantů v České republice se zvláštním zřetelem na Prahu. Master thesis. Department of Social Geography and Regional Development Charles University in Prague, Faculty of Science, p. 125.

Books and articles about migration

Brettell, C. B., Hollifield, J. F. (2007): Migration Theory, Talking Across Disciplines. Routledge, p. 304.

DE HAAS, H. (2005): International Migration, Remittances and Development: Myths and Facts. Third World Quarterly, 26, 8, p. 1243 – 1258. Available HERE.

DE HAAS, H. (2007): Turning the tide? Why Development will not stop Migration. Development and Change, 38, 5, p. 819-840. Available HERE.

DE HAAS, H. (2007): Migration et développement: des mythes tenaces. Courrier de la Planète, No. 81-82. Available HERE.

DE HAAS, H. (2008): The Myth of Invasion: the Inconvenient Realities of African migration to Europe. Third World Quarterly,29, 7, p. 1305 - 1322. Available HERE.

DE HAAS, H. (2010): Migration and Development: a Theoretical Perspective. International Migration Review, 44, 1, s. 227-264. Available HERE.

DRBOHLAV, D. (1997): Současné trendy mezinárodní migrace v Evropě. Demografie, 39, 4, p. 234-242.

GUARNERI, A. (2005): Le politiche migratorie nei paesi mediterranei dell’Unione Europea nell’ultimo quindicennio: dimensione comunitaria e peculiarità nazionali. IRPPS-CNR Working paper 05/05, p. 30.

MASSEY, D. (ed.) (2008): Worlds in Motion. Oxford University Press, p. 362.

RAVENSTEIN, E. G. (1885): The Laws of Migration. Journal of the Statistical Society of London, 48, 2, p. 167-235. Available HERE.

Books and articles about integration of immigrants

ANDERSON, B. (2006): Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. Verso, 240 p.

BERRY, J. W. (1997):  Immigration, Acculturation and Adaptation. Applied Psychology: An International Review, 46, 1, p. 5-68.

BIERBACH, J. B. (2008): European Citizens’ Third-Country Family Members and Community Law. European Constitutional Law Review, 4, p. 344–362.

CRUL, M., SCHNEIDER, J., LELIE, F. (2012): The Europen Second Generation Compared – Does the Integration Context Matter? Amsterdam University Press, p. 407. Review and summary in Czech is available HERE and the book in PDF is available HERE.

DE HAAS, H. (1997) Political Participation of Migrants and Ethnic Minorities in the Local Authority.

ELAINE/EC. Maastricht: European Centre for Work and Society. Available HERE.

ERIKSEN, T. H. (2007): Complexity in Social and Cultural Integration: Some Analytical Dimensions. Ethnic and Racial Studies, 30, 6, p. 1055-1069. Available HERE.

HIRT, T., JAKOUBEK, M. (eds.) (2005):  Soudobé spory o multikulturalismus a politiku identit. Antropologická perspektiva. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, p. 280.

JOPPKE, C., MORAWSKA, E. (eds.) (2003): Toward Assimilation and Citizenship. Immigrants in Liberal Nation-States, Basingstoke: Palgrave Macmillan, p. 243.

KLOOSTERMAN,  R., RATH J. (2002): Working on the Fringes. Immigrant Businesses, Economic Integration and Informal Practices in Marginalisering eller Integration. Invandrares foeretagande I svensk retorik och praktik, p. 177-188. Available HERE.

PORTÉS, A., FERNANDÉZ-KELLY, P., HALLER, W. (2009):  The Adaptation of the Immigrant Second Generation in America: A Theoretical Overview and Recent Evidence. Journal of Ethnic and Migration Studies, 35, 7, p. 1077-1104. Available HERE.

RATH, J. (1988): La participation des immigrés aux elections locales aux Pays-Bas. Revue Européenne des Migrations Internationales, 4, 3, p. 23-36. Available HERE.

 RATH, J. (1997): Das strenge Gesicht von Frau Antje. Die andere Seite des niederländischen Modells für die Integration ethnischer Minderheiten, Neue Praxis, 26, 6, p. 479-494. Available HERE.

RATH, J., PENNINX, R., GROENENDIJK, K., MEYER, A. (1999): The Politics of Recognition of Religious Diversity in Europe. Social Reactions to the Institutionalization of Islam in The Netherlands, Belgium and Britain. Netherlands’ Journal of Social Sciences, 35, 1, p. 53-68. Available HERE.

SCHUCK, P. MŰNZ, R. (eds.) (1998): Paths to Inclusion. The Integration of Migrants in the United States and Germany. Berghahn Books, p. 306.

SEIDLOVÁ, M., URBAN, M. (2006): Imigranti v evropských metropolích – příklad analýzy migračního a integračního chování Rumunů v Paříži a Londýně. Master thesis. Department of Social Geography and Regional Development Charles University in Prague, Faculty of Science, p. 218.

WALDINGER, R., ALDRICH, H., WARD, R. (1990): Ethnic Entrepreneurs: Immigrant Business in Industrial Society. Sage, p. 226. Available HERE.

WALDINGER, R. (2007): The Bounded Community: Turning Foreigners into Americans in 21st Century Los Angeles. Ethnic and Racial Studies, 30, 7, p. 341-74. Available HERE.

ZINCONE, G. (2000): A Model of „Reasonable Integration“: Summary of the First Report on the Integration of Immigrants in Italy. International Migration Review, 34, 3,
p. 956-968.

Blogs

Hein de Haas is Co-Director of the International Migration Institute (IMI) at the University of Oxford. His main research focuses on the linkages between migration and broader processes of human development and globalisation. Further information and list of publications is available HERE.

January 2021 »
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

FacebookCentrum pro
integraci cizinců


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.