Pro školy

Závěrečné zkoušky, maturitní zkouška

 

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

Ředitel školy umožní žákovi/studentovi, u kterého byla v průběhu vzdělání uplatňována podpůrná opatření druhého nebo třetího stupně, aby byla zohledněna i v průběhu konání praktické a teoretické zkoušky na základě doporučení ŠPZ (Vyhláška č. 27/2016 Sb.). Podmínky závěrečných zkoušek upravuje ředitel školy, a to na základě podkladů z vyšetření ŠPZ. Konkrétní opatření k závěrečným zkouškám pak v souladu s doporučením ŠPZ navrhují pedagogové, kteří žáka vzdělávali. Jedná se o tato uzpůsobení podmínek: prodloužení času na konání zkoušek a formální úprava zadání (obsah zadání závěrečných zkoušek upravovat nelze).

MATURITNÍ ZKOUŠKA

Osoby, které se vzdělávaly alespoň 4 roky v předcházejících 8 letech před příslušnou zkouškou ve škole mimo území České republiky, mají právo na úpravu podmínek a způsobu konání zkoušky ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura u společné části maturitní zkoušky tak, aby byla zachována rovnost přístupu ke vzdělání" (§ 20 odst. 4 ŠZ). Žádost o uzpůsobení podmínek při konání společné části maturitní zkoušky z ČJL se vyplňuje v přihlášce k maturitní zkoušce. K přihlášce je potřeba doložit úředně ověřené kopie dokladů o vzdělávání vydaných školou mimo území ČR, včetně překladu do českého jazyka (viz § 4 vyhlášky č. 177/2009 Sb.).

O jaké uzpůsobení podmínek se jedná?

1. Prodloužení doby konání zkoušky (§ 5 odst. 4)

  • Doba konání didaktického testu z ČJ a literatury o 30 minut
  • Doba konání písemné práce z ČJ a literatury o 45 minut

2. Možnost využít slovníky (§ 5 odst. 4)

  • Při konání didaktického testu může použít překladový slovník
  • Při konání písemné práce může použít překladový slovník a Slovník spisovné češtiny

3. Prodloužení doby konání zkoušky o 10 minut a možnost použít překladový slovník při didaktickém testu z matematiky (§ 9)

Prosinec 2020 »
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Facebook    


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.