Další vzdělávání

Vzdělávání úředníků

Nabízíme a realizujeme program průběžného vzdělávání pro úředníky: „Integrace cizinců v ČR - základní minimum pro úředníky veřejné správy“, akreditovaný pod číslem AK/PV-733/2016 Ministerstvem vnitra ČR, v rozsahu 6 vyučovacích hodin.

Školení je akreditováno jako průběžné vzdělávání řadových úředníků, tzn. účastníci musí být úředníkem podle §2 odst.4 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních správních celků. Toto školení není akreditováno pro vedoucí úředníky. Další účastníci, kteří jsou jinak zařazeni, mohou se samozřejmě také účastnit, a dostanou školení v rozsahu i kvalitě akreditovaného kurzu, ale jejich osvědčení nebude obsahovat číslo akreditace.

                                                  Obsah:

1. Cizinci v ČR (časová dotace: 45 min.)
Úvod do problematiky, v němž se pro účastníky shrne základní historie a současná situace v oblasti migrace. Uvede současnost do kontextu zejména migrace a imigrace po 2. světové válce, v dobách komunismu, po roce 1989 a po vstupu ČR do Evropské unie, současné trendy a perspektivy.
Představujeme nejčastější země původu cizinců v ČR, „obživové strategie“ největších skupin, důvody i důsledky.

2. Práva a povinnosti cizinců podle druhu pobytu, role sociálních služeb (90 min.)
- praktická stránka a realita imigrace/integrace v ČR/EU.
- jaké jsou platné druhy pobytů a jaký má/může mít druh pobytu dopad na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a integraci cizinců vůbec, práva a povinnosti cizinců – příklady z praxe
- dostupné služby pro cizince v ČR, vč. role a dopad působení tzv. zprostředkovatelů
- existující zdroje podpory integračních aktivit
- dobré praxe a jejich sdílení

3. Integrace cizinců na celostátní a místní úrovni (90 min.)
- představení Koncepce integrace cizinců a jiných nástrojů (cizinecká legislativa, poradní orgány apod.)
- existující nástroje, příklady dobrých praxí (na regionální a místní úrovni v ČR i v zahraničí)
- porovnání požadavků a očekávání většinové společnosti, s možnostmi a motivacemi cizinců, porovnání teorie a praxe, „střet kultur“

4. Zásady efektivní komunikace s cizinci (45 min.)
- představení osvědčených postupů a pravidel pro zvládnutí úspěšné komunikace s lidmi s nedostatečnou či minimální znalostí češtiny, příklady nevhodné praxe, praktický trénink různých řešení různých komunikačních situací (psaní, telefonování, přímý kontakt, vývěsky, úřední sdělení apod.).

 

Leden 2021 »
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Facebook    


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.