Pro školy

Jak se dorozumíme s dítětem? S rodičem? Výuka.

Jak se dorozumíme s rodičem?

 1. Jednoduchými způsoby (čísla, značky, posunky, obrázky, symboly…....)
 2. Použitím již přeložených materiálů (slovníčky, školní řád
 3. Využití tlumočníka při jednání s rodiči, žákem:
 • po telefonu: tlumočnická linka Charity (zdarma); mohou o ni požádat i instituce, rovněž možnost překladu krátkých textů
 • osobní jednání, schůzky, jde-li naplánovat:  NIDV, rovněž možnost překladu krátkých textů

Výuka – jak se dorozumíme s dítětem?

Je možné, že se dítě-cizinec snadno zapojí do dění ve školce a jeho výuka a vedení se nebude lišit od ostatních dětí. Někteří pedagogové však na základě předchozích zkušeností s těmito dětmi dávají přednost diferencovanému přístupu (níže viz Materiály pro práci s dětmi). Široké možnosti v tomto směru garantuje školský zákon a další právní předpisy: 

Jakou je možné dětem s OMJ poskytnout podporu?

Žáci s odlišným mateřským jazykem mohou mít speciální vzdělávací potřeby v souvislosti s kulturním prostředím nebo jinými životními podmínkám dítěte, ale zejména z důvodu neznalosti vyučovacího jazyka. I žáci MŠ mají nárok na podpůrná opatření (§ 16 a 19 ŠZ). Dětí s OMJ se týkají podpůrná opatření 1.-3. stupně.  Pro opatření 2.a 3. stupně je nutný posudek od ŠPZ.Tato podpora je definována ve Vyhlášce č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Jedná se zejména o podporu výuky českého jazyka, rozsah je uveden v příloze č. 1 k vyhlášce č. 27/2016 Sb. a příloze 1 této vyhlášky.  Vyhláška stanoví podpůrná opatření a jejich stupně, postup školy nebo školského zařízení před přiznáním podpůrného opatření dítěti, žákovi nebo studentovi, poskytování podpůrných opatření a normovanou finanční náročnost. Více informací zde ►►►   

Materiály pro práci s dětmi s OMJ v MŠ 

Odkud mohu získat finanční prostředky k inkluzi žáka s OMJ?

 1. Podpůrná opatření 2. a 3. stupně, o kterých rozhoduje ŠPZ a vyplácí MŠMT prostřednictvím Krajského úřadu; § 16 ŠZ;
 2. ROZVOJOVÉ PROGRAMY MŠMTPodpora vzdělávání žáků cizinců ve školách v roce 2020na mzdy pedagogů na vyučování a doučování, náklady na učebnice; bývá vyhlašováno na podzim (pro rok 2020 do 6. 12. 2019).
 3. NIDV: Tlumočení a překlady
 4. Program OP VVV, MŠMT, obsahují i tzv. Šablony: čerpají se nejčastěji na personální podporu školního asistenta či na doučování. Aktuální výzvyPodpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami; Výzva č. 02_19_077; 
 5. Další možnosti skýtají projekty vzniklé pod Místními akčními skupinami a plány (typu MAP, MAS) nebo v rámci tzv. Projektů obcí, financovaných z Integrace cizinců MV ČR (Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni)

Kdo poskytne podporu pedagogům? Kdo učí učit?

 1. NIDV - krajský koordinátor 
 2. NIDV, cizinci, Tlumočení a překlady
 3. CIC, o.p.s. – Kurz lektorských dovedností práce s heterogenní skupinou 
 4. META, o.p.s. - semináře a metodická podpora   
 5. UJOP- Kurz k výuce češtiny jako cizího jazyka  /Pozn. obvykle je v kontextu výuky žáků s OMJ používán termín čeština jako druhý jazyk./

Dobrá praxe (videa na youtube, rozhlas) a další tipy:

Březen 2020 »
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Facebook    


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.