Pro školy

Výuka a podpora ve výuce

Jakou je možné studentům s OMJ poskytnout podporu?

Studenti  s odlišným mateřským jazykem mohou mít speciální vzdělávací potřeby v souvislosti s kulturním prostředím nebo jinými životními podmínkámi, ale zejména z důvodu neznalosti vyučovacího jazyka. Mají tedy nárok na podpůrná opatření (§ 16 a 19 ŠZ). Tato podpora je určena i studentům SŠ. Vyhláška č. 27/2016 Sb. pojednává o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Jedná se zejména o podporu výuky českého jazyka, rozsah je uveden v příloze č. 1 k vyhlášce č. 27/2016 Sb. a příloze 1 této vyhlášky. Tato stanoví podpůrná opatření a jejich stupně, postup školy nebo školského zařízení před přiznáním podpůrného opatření dítěti, žákovi nebo studentovi, poskytování podpůrných opatření a normovanou finanční náročnost.

V této souvislosti není důležité, jaké má žák státní občanství, národnost, jazyk, ale pouze to, že jeho mateřským jazykem není čeština.  Proto se používá termín žák s odlišným mateřským jazykem ( „s OMJ"). Může se například jednat i o české občany, např. navrátilce z jiných zemí.

Opatření v průběhu studia

Studenti s odlišným mateřským jazykem na SŠ mohou být kvůli nedostatečné znalosti vyučovacího jazyka považováni za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a mohou mít nárok na podpůrná opatření 1. až 3. stupně. Na 2. a 3. stupeň je nárok na základě doporučení z PPP (ŠPZ).

  • Vzdělávání na základě IVP
  • Hodiny češtiny jako druhého jazyka navíc
  • Asistent pedagoga 

Dle ŠZ § 16, odst. 2b, podpůrná opatření spočívají „ v úpravě organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání a školských služeb, včetně zabezpečení výuky předmětů speciálně pedagogické péče a včetně prodloužení délky středního nebo vyššího odborného vzdělávání až o dva roky".

Učební materiály pro žáky s OMJ

............a další učebnice

Odkud mohu získat finanční prostředky k inkluzi žáka s OMJ?

1. Podpůrná opatření 2. a 3. stupně, o kterých rozhoduje PPP a vyplácí MŠMT prostřednictvím Krajského úřadu; § 16 ŠZ.

2. ROZVOJOVÉ PROGRAMY MŠMTPodpora vzdělávání žáků cizinců ve školách v roce 2020; na mzdy pedagogů na vyučování a doučování, náklady na učebnice. Pozor! Program bude od roku 2021 utlumen - informujte se u Národního pedagogického institutu NPI na možnosti čerpání z jiných zdrojů.

3. Program OP VVV, MŠMT, obsahují i tzv. Šablony: čerpají se nejčastěji na personální podporu školního asistenta či na doučování. Aktuální výzvy.

  • Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami; Výzva č. 02_19_077
  • Šablony pro SŠ a VOŠ II – MRR; Výzva č. 02_18_065  (mimo jiné i Šablony personální podpory – školní asistent, speciální pedagog, psycholog, sociální pedagog, kariérový poradce, koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele)
  • Šablony pro SŠ a VOŠ II – VRR; Výzva č. 02_18_066

4. Další možnosti skýtají projekty vzniklé pod Místními akčními skupinami a plány (typu MAP, MAS) nebo v rámci tzv. Projektů obcí, financovaných z Integrace cizinců MV ČR (Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni).

Metodická podpora pedagogům

 

Srpen 2020 »
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Facebook    


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.