Pro školy

Výuka a podpora ve výuce

Jakou je možné studentům s OMJ poskytnout podporu?

Studenti  s odlišným mateřským jazykem mohou mít speciální vzdělávací potřeby v souvislosti s kulturním prostředím nebo jinými životními podmínkámi, ale zejména z důvodu neznalosti vyučovacího jazyka. Mají tedy nárok na podpůrná opatření (§ 16 a 19 ŠZ). Tato podpora je určena i studentům SŠ. Vyhláška č. 27/2016 Sb. pojednává o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Jedná se zejména o podporu výuky českého jazyka, rozsah je uveden v příloze č. 1 k vyhlášce č. 27/2016 Sb. a příloze 1 této vyhlášky. Tato stanoví podpůrná opatření a jejich stupně, postup školy nebo školského zařízení před přiznáním podpůrného opatření dítěti, žákovi nebo studentovi, poskytování podpůrných opatření a normovanou finanční náročnost.

V této souvislosti není důležité, jaké má žák státní občanství, národnost, jazyk, ale pouze to, že jeho mateřským jazykem není čeština.  Proto se používá termín žák s odlišným mateřským jazykem ( „s OMJ"). Může se například jednat i o české občany, např. navrátilce z jiných zemí.

Opatření v průběhu studia

Studenti s odlišným mateřským jazykem na SŠ mohou být kvůli nedostatečné znalosti vyučovacího jazyka považováni za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a mohou mít nárok na podpůrná opatření 1. až 3. stupně. Na 2. a 3. stupeň je nárok na základě doporučení z PPP (ŠPZ).

  • Vzdělávání na základě IVP
  • Hodiny češtiny jako druhého jazyka navíc
  • Asistent pedagoga 

Dle ŠZ § 16, odst. 2b, podpůrná opatření spočívají „ v úpravě organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání a školských služeb, včetně zabezpečení výuky předmětů speciálně pedagogické péče a včetně prodloužení délky středního nebo vyššího odborného vzdělávání až o dva roky".

Učební materiály pro žáky s OMJ

............a další učebnice

Odkud mohu získat finanční prostředky k inkluzi žáka s OMJ?

!Pozor! RP MŠMT Podpora vzdělávání žáků cizinců ve školách v roce 2021 nebude → finanční prostředky v rezervě krajů - informujte se u NPI na možnosti čerpání z jiných zdrojů.

1. Podpůrná opatření 2. a 3. stupně, o kterých rozhoduje PPP a vyplácí MŠMT prostřednictvím Krajského úřadu; § 16 ŠZ;

2. NPIAdaptační koordinátor pro děti/žáky-cizince a poskytněte žákům/cizincům zvýšenou podporu jazykových kompetencí (4 týdny podpory; v rozsahu 50 hodin!Dočasné opatření! do 30. 11. 2020! Bez ohledu na to, zda jsou nově příchozí nebo ne.

3. NPITlumočení a překlady všeho, co se týká školy; 13 jazyků; do pěti dnů. Žádat mohou školy a nově i ŠPZ (PPP, SPC).

4. Program OP VVV, MŠMT, obsahují i tzv. Šablony IIIAktuální výzvy Podání žádosti do 29. 6. 2021.

5. Další možnosti skýtají projekty vzniklé pod Místními akčními skupinami a plány (typu MAP, MAS: Místní akční skupina Podještědí z. s.Místní akční skupina Český sever a další), nebo v rámci tzv. Projektů obcí, financovaných z Integrace cizinců MV ČR (Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni). Aktivity zaměřené na vzdělávání pedagogů (besedy, semináře), letní kurzy pro děti, pracovní skupiny koordinátorů integrace cizinců na jednotlivých školách. 

 

Metodická podpora pedagogům

 

Leden 2021 »
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Facebook    


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.