Sociální­ poradenství

Sociální­ poradenství

Nabídka a cíle sociálního poradenství

Komu je služba určena?

Principy sociálního poradenství

Kontakty


Telefon: mobilní telefon 704 600 700, pevná linka 222 360 452. Sociální poradenství je zdarma.

Registrovaná sociální služba odborného sociálního poradenství, reg.č. 3364692, působí  v krajích Praha, Středočeský, Liberecký, Ústecký, Pardubický, Královéhradecký, Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, Vysočina. Stálé poradny (registrovaná místa ambulantní formy poskytování služby) jsou zřízeny v Praze, pro Středočeský kraj v Kolíně a Mladé Boleslavi, pro Liberecký kraj v Liberci. Mimo stálé poradny je poradenství ambulantně poskytováno v dalších kontaktních místech, aktuálně jsou to Kladno, Kutná Hora, Mělník a Nymburk. Mimo ambulantní poradny a kontaktní místa je sociální poradenství zajišťováno terénní formou.

Poslání sociálního poradenství

Posláním sociálního poradenství Centra pro integraci cizinců (CIC) je pomoc imigrantům a imigrantkám, kteří jsou ohroženi zhoršením své sociální situace vlivem jazykové bariéry, neznalostí reálií, svých práv, povinností, právních předpisů a institucí v České republice. Prostřednictvím odborného sociálního poradenství přispívá CIC k integraci imigrantů v ČR a zlepšování jejich postavení ve společnosti.

 

Cíl sociálního poradenství CIC

Cílem sociálního poradenství je předat klientovi kompletní, srozumitelné a k jeho situaci relevantní informace a podporu, která mu umožní řešit jeho nepříznivou sociální situaci v souladu s právním řádem ČR, a to zejména v těchto oblastech života:

 • povolení k pobytu
 • hledání práce a pracovně – právní poradenství
 • vzdělávání a začlenění do škol
 • sociální zabezpečení
 • zdravotní pojištění a zdravotní péče
 • rodina (sňatek, rozvod, narození dítěte, sloučení rodiny aj.)
 • bydlení
 • jednání s úřady
 • získání občanství ČR

 

Pro koho je sociální poradenství

Kontaktovat nás mohou cizinci, kteří žijí v krajích: Praha, Středočeský, Liberecký, Ústecký, Pardubický, Královéhradecký, Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, Vysočina. Sociální poradenství poskytujeme v poradnách CIC v Praze, Kolíně, Mělníku, Mladé Boleslavi, Kladně, Kutné Hoře, Nymburce a Liberci nebo v terénu (např. v místě bydliště, na úřadech).

Cílovou skupinou sociálního poradenství CIC jsou cizinci starší 18 let s legálním pobytem na území ČR a jejich rodinní příslušníci, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, nebo jsou touto situací ohroženi. Konkrétně:

 • cizinci s povolením k trvalému pobytu
 • cizinci s dlouhodobým vízem a dlouhodobým pobytem
 • občané EU a rodinní příslušníci občanů EU
 • cizinci s uděleným azylem a doplňkovou ochranou
 • imigranti s českým občanstvím
 • občané ČR - rodinní příslušníci cizinců

Hlavní principy naší práce

Vycházíme z myšlenky občanské integrace.

Usilujeme o respektování a přijímání právního systému České republiky (i EU) ze strany imigrantů a stejně tak ze strany české společnosti.

Vážíme si jedinečnosti každého člověka (klienta, zájemce o služby CIC) a respektujeme jeho vnímání své situace v České republice.

Uplatňujeme rovný přístup ke všem lidem.

 

Jak v sociálním poradenství pracujeme

Poradenství je poskytováno ambulantní i terénní formou, v poradnách i mimo poradny.  

S každým klientem (rodinou) pracuje individuálně jeden sociální pracovník. Klient určuje své potřeby, své cíle a způsoby pomoci, sociální pracovník s klientem po celou dobu spolupracuje a konzultuje s ním všechny kroky. Sociální pracovník dojedná s klientem cíle a postup spolupráce, spolupráce musí být srozumitelná pro klienta i pracovníka.

Podporujeme klienta k samostatnému rozhodování a individuální odpovědnosti.

Klient může zůstat v anonymitě.

Pokud je to potřebné pro spolupráci na řešení problému klienta, klient sdělí pracovníkovi CIC své kontaktní údaje a další potřebné osobní údaje. CIC dodržuje pravidla ochrany osobních údajů. Všichni pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí. Informace od klienta nepředáváme bez souhlasu klienta třetí straně (kromě zákonné povinnosti).

Klient může spolupráci s CIC kdykoli ukončit, když je jeho problém vyřešen, nebo když považuje další kontakt za zbytečný, a nemusí sdělovat důvody.

Pokud klient není spokojený s postupem sociálního pracovníka nebo s poskytováním sociální služby, může podat stížnost vedení CIC nebo členovi Správní rady CIC. Bližší informace o stížnostech jsou vyvěšeny na nástěnce v poradnách CIC, případně je poskytne kterýkoliv pracovník služby. Stížnost i podnět lze podat statutárnímu zástupci CIC. Kontakt. V případě, že nejste spokojeni s postupem vyřizování stížností v CIC, obraťte se na nezávislé instituce, např.na Veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno.

Poznámka: Symbol © v uvedených emailových adresách je pouze ochranou proti spamu - při zasílání emailu jej prosím nahraďte symbolem @!

Vnitřní pravidla služby sociálního poradenství

Zde se můžete seznámit s vnitřními pravidly, kterými se sociální pracovníci řídí při poskytování služby odborného sociálního poradenství ►►

Leták Sociální poradenství CIC     листовка Социальное консультирование CIC  Leaflet CIC Social Counseling 

Služba není určena pro žadatele o azyl ve všech fázích azylového řízení. Žadatelům o azyl doporučujeme obrátit se na tyto organizace: Sdružení pro integraci a migraci, Baranova 33, Praha 3, tel.: +420 224 224 379

Organizace pro pomoc uprchlíkům, Kovářská 4, Praha 9, tel.: +420 284 683 714

SOZE, Mostecká 5, Brno, tel.: +420 545 213 643

Prosinec 2020 »
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Facebook    


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.