Sociální­ poradenství

Nabídka sociálního poradenství

Poslání sociálního poradenství

Posláním sociálního poradenství Centra pro integraci cizinců (CIC) je pomoc imigrantům a imigrantkám, kteří jsou ohroženi zhoršením své sociální situace vlivem jazykové bariéry, neznalostí reálií, svých práv, povinností, právních předpisů a institucí v České republice. Prostřednictvím odborného sociálního poradenství přispívá CIC k integraci imigrantů v ČR a zlepšování jejich postavení ve společnosti.

 

Cíl sociálního poradenství CIC

Cílem sociálního poradenství je, aby se z imigrantů stali soběstační, samostatní a rovnoprávní členové společnosti, kteří mají zabezpečeny základní životní potřeby a vytvořeny důstojné podmínky pro svůj život a uplatnění v ČR.

Každému klientovi se dostane informací a podpory dle jeho individuálních potřeb a možností CIC, zejména v následujících oblastech:

 • pobyty
 • práce a pracovně – právní poradenství
 • vzdělávání a začlenění do škol
 • sociální zabezpečení
 • zdravotní pojištění a péče
 • rodina (sňatek, rozvod, narození dítěte, sloučení rodiny aj.)
 • bydlení
 • asistence při jednání s úřady
 • získání občanství ČR

Sociální poradenství je poskytováno zdarma.

Pro více informací se obraťte na pracovnici odpovědnou za poskytování sociálního poradenství: Mgr. Barbora Machová, barbora.machova@cicpraha.org, tel. 222 360 452.

 

Pro koho je sociální poradenství

Kontaktovat nás mohou zájemci o službu z celé České republiky. Sociální poradenství poskytujeme v poradnách CIC v Praze, Kolíně, Mělníku, Mladé Boleslavi, Kladně, Kutné Hoře, Liberci nebo v terénu (např. v místě bydliště, na úřadech). Terénní poradenství nezajišťujeme na území krajů Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského a Jihomoravského.

 

Cílovou skupinou sociálního poradenství CIC jsou cizinci s legálním pobytem na území ČR, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, nebo jsou touto situací ohroženi. Konkrétně:

 • cizinci s povolením k trvalému pobytu
 • cizinci s dlouhodobým vízem a dlouhodobým pobytem
 • rodinní příslušníci občanů EU a občané EU
 • cizinci s uděleným azylem a doplňkovou ochranou
 • imigranti s českým občanstvím.

Služba není určena pro žadatele o azyl ve všech fázích azylového řízení. V jejich případě doporučujeme obrátit se na tyto organizace:

Sdružení pro integraci a migraci, Baranova 33, Praha 3, tel.: +420 224 224 379
Organizace pro pomoc uprchlíkům, Kovářská 4, Praha 9, tel.: +420 284 683 714
SOZE, Mostecká 5, Brno, tel.: +420 545 213 643

 

Hlavní principy naší práce

Vycházíme z myšlenky občanské integrace. Usilujeme o respektování a přijímání právního systému České republiky (i EU) ze strany imigrantů a stejně tak ze strany české společnosti. Vážíme si jedinečnosti každého člověka (klienta, zájemce o služby CIC) a respektujeme jeho vnímání své situace v České republice. Uplatňujeme rovný přístup ke všem lidem.

Sociální poradenství se uskutečňuje cestou individuální spolupráce mezi sociálním pracovníkem a imigrantem při řešení jeho osobní nebo rodinné situace.

Během kontaktu s klientem dojednáme téma, cíle i postup spolupráce. Tyto závěry musí být srozumitelné pro obě strany - klienta i pracovníka.

Podporujeme klienta a vedeme ho k samostatnému rozhodování a individuální odpovědnosti.

Informace o skutečnostech, které jsou předmětem spolupráce klienta a pracovníka, nepředáváme třetí straně bez souhlasu klienta (kromě zákonné povinnosti). Totéž se týká předávání osobních údajů a kontaktů na klienta.

 

Jak v sociálním poradenství pracujeme

Poradenství je poskytováno ambulantní i terénní formou, v poradnách i mimo poradny.  

S každým klientem (rodinou klienta) pracuje individuálně jeden sociální pracovník. Klient určuje své potřeby, své cíle a způsoby pomoci, sociální pracovník s klientem po celou dobu spolupracuje a konzultuje s ním všechny kroky. Poskytování služby lze potvrdit písemnou formou.

Klient sdělí pracovníkovi CIC své jméno, kontaktní adresu nebo telefon, a další údaje potřebné pro řešení problému. Je ale možné, aby zůstal v anonymitě. Všichni pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí. Nesmějí bez souhlasu klienta sdělovat jeho údaje žádnému úřadu ani jiným osobám (s výjimkou zákonné povinnosti). Klient může spolupráci s CIC kdykoli ukončit, když je jeho problém vyřešen nebo když považuje další pokračování za zbytečné, a nemusí sdělovat důvody.

Pokud klient není spokojený s postupem sociálního pracovníka nebo s poskytováním sociální služby, může podat stížnost vedení CIC nebo členovi Správní rady CIC. Bližší informace o stížnostech jsou vyvěšeny na nástěnce v poradnách CIC, případně je poskytne kterýkoliv pracovník služby písemně nebo ústně. Stížnost i podnět lze podat statutárnímu zástupci CIC. Kontakt: Lukáš Wimmer, Pernerova 32, Praha 8, e-mail: lukas.wimmer(a)cicpraha.org, telefon: 222 360 594. V případě, že nejste spokojeni s postupem vyřizování stížností v CIC, obraťte se na nezávislé instituce, např.na Veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno.

Poznámka: Symbol © v uvedených emailových adresách je pouze ochranou proti spamu - při zasílání emailu jej prosím nahraďte symbolem @!

 

Vnitřní pravidla služby sociálního poradenství

Zde se můžete seznámit s vnitřními pravidly, kterými se sociální pracovníci řídí při poskytování služby odborného sociálního poradenství  ►►►►►

 

Březen 2019 »
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Facebook    

Facebook Facebook Kurzů češtiny CIC
 


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.