Archiv projektů

ZAPOJ SE! - Programy pro zapojení migrantů a české majority

logo

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Kontaktní osoba: Vladislav Günter
Doba realizace: 1. 8. 2014 - 30. 4. 2016

Přečtěte/stáhněte/objednejte si naši publikaci: Zapoj se - férově a bez předsudků!

U příležitosti jejího vydání jsme před koncem projektu také uspořádali veřejnou besedu v Evropském domě v Praze.
Záznam z akce si můžete přečíst zde.

Projekt je zaměřen na podporu rovných příležitostí migrantů při výkonu zaměstnání a zapojování do běžného vzdělávacího systému dětí migrantů. Prostřednictvím zapojování příslušníků majority a osvětového působení i skrze vzdělávání pracovníků v přímé péči projekt dodá nové nástroje ochrany migrantů před diskriminací a podpory rovných práv v obou vytyčených oblastech. V rámci projektu vznikají nové metodiky sociální práce CIC s migranty a již úspěšně probíhá nový formát výuky: rodinné kursy češtiny pro cizince. Vedle toho projekt nabízí i řadu veřejných akcí (besed) na uvedená témata i mediální školení zaměstnanců CIC. Hlavním výstupem pak bude publikace shrnující v průběhu projektu nasbírané kazuistiky a příklady dobrých praxí. Odbornými garanty projektu jsou META - společnost pro příležitosti mladých migrantů a JUDr. Radka Medková.

Konkrétní nabídku služeb cizincům - zaměstnancům, cizincům - rodičům a dětem školního věku a v neposlední řadě školám naleznete v sekci Ke stažení.

Pracovně právní poradenství cizincům

Mýty o zaměstnání cizinců v ČR

Mýty o zaměstnání cizinců v ČR - на бьлгарски

Mýty o zaměstnání cizinců v ČR - по русски

Mýty o zaměstnání cizinců v ČR - English

 

Poradenství rodičům dětí na základní škole:

Nástup dítěte na základní školu, BG, EN, RO, RU, UKR, VNM

Zápis dítěte na základní školu, BG, EN, RO, RU, UKR, VNM

 

Jste cizinec/cizinka a máte dítě v české škole?

Jazyková příprava na českou školu - Liberec

 

 

         

ZAPOJ SE - férově a bez předsudků - shrnující publikace o dopadu projektu   

ZAPOJ SE! Informační leták - nabídka pro základní školy

ZAPOJ SE! Informační leták - nabídka pomoci cizincům - rodičům dětí školního věku

Kонсультирование для родителей учеников                     

Counseling for parents of pupils                    

Poradnictwo dla rodziców uczniów    
Kонсултиране на родители на ученици    

Consilierea parintilor elevilor                    

Kонсультування батьків учнів           

Tư vấn phụ huynh của học sinh

            

ZAPOJ SE! Rodinný kurz - Kurz přípravy na českou školu pro žáky a jejich rodiče

Chuẩn bị giáo trình cho các trường Czech cho học sinh và phụ huynh

Pregătire Curs pentru școală ceh pentru elevi și părinții lor

Kurs przygotowujący do czeskiej szkoły dla uczniów i ich rodziców

Підготовчий курс для Чеської школи для учнів та їх батьків

Preparation for the Czech school - course for pupils and their parents

Подготвителен курс за Чешката училище за учениците и техните родители

Подготовительный курс для Чешской школы для учащихся и их родителей

ZAPOJ SE! nabídka podpory při jednání se zaměstnavatelem. Informační letáky:

Poradenství - porušování práv zaměstnanců

Counseling - violations of workers' rights

Поради - порушення прав працівників

Sfaturi - încălcări ale drepturilor lucrătorilor

Porady - łamanie praw pracowniczych

Советы - нарушения прав работников

Cъвет - нарушения на правата на работниците

Tư vấn - hành vi vi phạm quyền của người lao động

Seminář pro zaměstnavatele

Pro narovnání podmínek v zaměstnávání cizinců (zvýšení informovanosti o volném/regulovaném vstupu na trh práce a ochrany zaměstnanců) byl dne 16. 4. 2015 uspořádán Seminář pro zaměstnavatele. Seminář byl zejména určen pro zaměstnavatele, kteří jsou sami cizinci, ale byli pozváni i další zaměstnavatelé, se kterými již CIC v minulosti spolupracoval při zaměstnávání cizinců. Seminář byl zaměřen na několik oblastí. První z nich byla novela Zákoníku práce a zejména Občanského zákoníku (předneseno externím konzultantem), dále povolení k zaměstnání – kteří cizinci potřebují povolení od úřadu práce, a kteří mají volný vstup na trh práce. V další části byli zástupci zaměstnavatelů seznámeni s možnostmi aktivní politiky zaměstnanosti.

← Archiv projektů

Leden 2021 »
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Facebook    


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.