Projekty

Náš společný kraj

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost

  

Číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006465 

Kontaktní osoba: Michala Musilová

Doba realizace: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2020

Projekt je zaměřen na podporu integrace cizinců na místní úrovni. Cílem je připravit obce ve Středočeském kraji (zejm. Kolín, Kutná Hora, Nymburk) na různé situace spojené s příchodem či dlouhodobým pobytem jednotlivců i skupin cizinců.


více
 

KOMPLEX IN MB

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost

Číslo projektu:                     CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_046/0008152

Kontaktní osoby:                  Lenka Drahozalová, DiS., Bc. Petra Baborovská

Doba realizace:                    1. 11. 2018 - 31. 10. 2021

Projekt se zaměřuje na poskytování vzdělávacích aktivit a kariérového poradenství nezaměstnaným cizincům. Usiluje o zajištění dostupné pomoci nezaměstnaným cizincům, prevenci jejich nezaměstnanosti a spolu s tím se snaží vytvořit funkční síť relevantních aktérů v Mladé Boleslavi tak, aby místní prostředí bylo lépe připraveno na řešení konkrétních problémů imigrantů ve městě i případných budoucích ekonomických či migračních výkyvů.


více
 

DON´T GIVE UP!

Projekt je finančně podpořený z dánských The Velux Foundations. Realizovaný ve spolupráci s organizací META o.p.s.

Kontaktní osoba: Kristýna Šlajsová
Doba realizace: 1. srpna 2018 – 30. července 2022

 


více
 

ROZMACH

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost, výzva č. 071.

  

Číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007612

Kontaktní osoba: Barbora Machová

Doba realizace: 1. 9. 2018 - 31. 8. 2020

Projekt je zaměřen na rozvoj služby odborného sociálního poradenství cizincům ve Středočeském a Libereckém kraji.


více
 

Asistence na pracovištích OPC OAMP ve Středočeském kraji 2019

Podpořeno státní dotací z programu "Integrace cizinců 2019" financovaného Ministerstvem vnitra ČR.

Realizace projektu: od 1.1.2019 do 31.12.2019
Kontaktní osoba: Dita Kašperová

Asistenční služby cizincům ze třetích zemí jsou poskytovány na odděleních pobytu cizinců OAMP pro Středočeský kraj, a to Pracoviště OPC Kladno, Severní 2952, působnost: okresy Kladno a Rakovník, a Pracoviště OPC Kutná Hora, Hornická 642, s působností okresy Kutná Hora, Kolín, Nymburk. V rámci asistenčních služeb jsou cílové skupině předávány všeobecné informace, poskytováno odborné sociální poradenství ve věcech pobytu, informace o službách CIC a dalších organizací relevantní dle situace konkrétního cizince, je nabízena přímá asistence při projednávání záležitosti cizince na přepážce. Asistenční služby jsou poskytovány na pracovišti Kutná Hora vždy ve středu 9-12, na OPC Kladno od 9 do 17 hodin. V tomto čase zde je přítomen sociální pracovník CIC.

 


více
 

FENOMÉN NOVÁ PŮDA

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost, výzva č. 95. 

  

Číslo projektu:   CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011250              
Kontaktní osoba:    Daniela Boháčová 
Doba realizace:  1. 8. 2019 - 31. 12. 2021

Projekt nabízí komplex vzdělávacích aktivit v oblasti češtiny pro cizince a motivačních skupinových aktivit pro mladé cizince probíhajících zejména ve vzdělávacích a setkávacích prostorách CIC Nová půda v Praze 8. Cílem projektu je podpora začlenění migrantů do většinové společnosti výukou českého jazyka, posílením a rozvojem komunikačních schopností k lepšímu porozumění a bezkonfliktnímu soužití s majoritní společností a zároveň zlepšení jejich postavení na trhu práce v České republice. 


více
 
Říjen 2019
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Facebook    

Facebook Facebook Kurzů češtiny CIC
 


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.