Projekty

Náš společný kraj

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost

  

Číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006465 

Kontaktní osoba: Michala Musilová

Doba realizace: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2020

Projekt je zaměřen na podporu integrace cizinců na místní úrovni. Cílem je připravit obce ve Středočeském kraji (zejm. Kolín, Kutná Hora, Nymburk) na různé situace spojené s příchodem či dlouhodobým pobytem jednotlivců i skupin cizinců.


více
 

KOMPLEX IN MB

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost

Číslo projektu:                     CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_046/0008152

Kontaktní osoby:                  Lenka Drahozalová, DiS., Bc. Petra Baborovská

Doba realizace:                    1. 11. 2018 - 31. 10. 2021

Projekt se zaměřuje na poskytování vzdělávacích aktivit a kariérového poradenství nezaměstnaným cizincům. Usiluje o zajištění dostupné pomoci nezaměstnaným cizincům, prevenci jejich nezaměstnanosti a spolu s tím se snaží vytvořit funkční síť relevantních aktérů v Mladé Boleslavi tak, aby místní prostředí bylo lépe připraveno na řešení konkrétních problémů imigrantů ve městě i případných budoucích ekonomických či migračních výkyvů.


více
 

Generace 1,5

logo

Projekt je financován z prostředků Nadace Komerční banky, a.s. Jistota.

Kontaktní osoba: Kristýna Šlajsová

Doba realizace: 1. 4. 2020 – 31. 3. 2021

Mladí migranti (12 – 18 let) prožívají v novém prostředí krizi: ztratili přátele, dosavadní jistoty, nerozumí jazyku okolí, cítí se izolovaní, často se uzavírají do sebe nebo mohou reagovat agresivně. V rámci projektu jim odborný tým pomůže při hledání nového sebevědomí a vlastního místa v přijímající společnosti.


více
 

DON’T GIVE UP!

Projekt Don’t give up! nabízí bezplatné služby pro mladé migranty při jejich integraci do vzdělávacího systému a na trh práce v České republice.

Nabízíme tyto služby:

  • sociální poradenství, 
  • doučování, 
  • kurzy českého jazyka, 
  • roční přípravný kurz českého jazyka pro usnadnění nástupu na střední školu,
  • dobrovolnickou podporu.

Cílovou skupinou projektu je mladá generace migrantů ve věku 14 – 25 let, kteří potřebují vyřešit svou studijní a profesní situaci.


více
 

ROZMACH

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost, výzva č. 071.

  

Číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007612

Kontaktní osoba: Barbora Machová

Doba realizace: 1. 9. 2018 - 31. 8. 2020

Projekt je zaměřen na rozvoj služby odborného sociálního poradenství cizincům ve Středočeském a Libereckém kraji.


více
 

Asistence na pracovištích OPC OAMP ve Středočeském kraji 2019

Podpořeno státní dotací z programu "Integrace cizinců 2019" financovaného Ministerstvem vnitra ČR.

Realizace projektu: od 1.1.2019 do 31.12.2019
Kontaktní osoba: Dita Kašperová

Asistenční služby cizincům ze třetích zemí jsou poskytovány na odděleních pobytu cizinců OAMP pro Středočeský kraj, a to Pracoviště OPC Kladno, Severní 2952, působnost: okresy Kladno a Rakovník, a Pracoviště OPC Kutná Hora, Hornická 642, s působností okresy Kutná Hora, Kolín, Nymburk. V rámci asistenčních služeb jsou cílové skupině předávány všeobecné informace, poskytováno odborné sociální poradenství ve věcech pobytu, informace o službách CIC a dalších organizací relevantní dle situace konkrétního cizince, je nabízena přímá asistence při projednávání záležitosti cizince na přepážce. Asistenční služby jsou poskytovány na pracovišti Kutná Hora vždy ve středu 9-12, na OPC Kladno od 9 do 17 hodin. V tomto čase zde je přítomen sociální pracovník CIC.

 


více
 

Realizace akcí otevřeného klubu, češtiny, náboru dobrovolníků pro děti i dospělé cizince, aktualizace rozcestníku

Realizace:            1. 1. – 31. 12. 2020

Kontaktní osoba:  Mgr. Michaela Límová

Aktivity projektu spočívají v realizaci:

  • Podpora ve výuce češtiny před nástupem do základní školy, 2. stupeň: Kurz češtiny pro žáky – cizince po příchodu do ČR – srpen 2020, letní intenzívní kurz s dotací 40 VH  ​​
  • Nábor dobrovolníků pro nově příchozí děti a dospělé z řad středoškoláků a vysokoškoláků /4-6 seminářů v rámci jejich výuky/

více
 

FENOMÉN NOVÁ PŮDA

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost, výzva č. 95. 

  

Číslo projektu:   CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011250              
Kontaktní osoba:    Daniela Boháčová 
Doba realizace:  1. 8. 2019 - 31. 12. 2021

Projekt nabízí komplex vzdělávacích aktivit v oblasti češtiny pro cizince a motivačních skupinových aktivit pro mladé cizince probíhajících zejména ve vzdělávacích a setkávacích prostorách CIC Nová půda v Praze 8. Cílem projektu je podpora začlenění migrantů do většinové společnosti výukou českého jazyka, posílením a rozvojem komunikačních schopností k lepšímu porozumění a bezkonfliktnímu soužití s majoritní společností a zároveň zlepšení jejich postavení na trhu práce v České republice. 


více
 
Leden 2021 »
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Facebook    


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.