KOMPLEX IN MB

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost

Číslo projektu:                     CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_046/0008152

Kontaktní osoby:                  Lenka Drahozalová, DiS., Bc. Petra Baborovská

Doba realizace:                    1. 11. 2018 - 31. 10. 2021

Projekt se zaměřuje na poskytování vzdělávacích aktivit a kariérového poradenství nezaměstnaným cizincům. Usiluje o zajištění dostupné pomoci nezaměstnaným cizincům, prevenci jejich nezaměstnanosti a spolu s tím se snaží vytvořit funkční síť relevantních aktérů v Mladé Boleslavi tak, aby místní prostředí bylo lépe připraveno na řešení konkrétních problémů imigrantů ve městě i případných budoucích ekonomických či migračních výkyvů.

 

Jaké jsou cíle projektu?

 • Zajistit dostupnou pomoc znevýhodněným a dlouhodobě nezaměstnaným cizincům na trhu práce.
 • Podpořit cizince v dosažení takového postavení na trhu práce, které lépe odpovídá jejich původní kvalifikaci nebo potenciálu.
 • Zajistit kontinuální nabídku služeb pro cizince v Mladé Boleslavi a tím i širšího, zejména prointegračního dopadu těchto služeb na cílovou skupinu a lepšího soužití v místě realizace.

 

Komu je projekt určen? 

Cizincům (imigrantům a azylantům) žijícím ve Středočeském kraji, ve městě Mladá Boleslav, kteří jsou starší 15 let a mají na území České republiky:

 • trvalý pobyt
 • dlouhodobý pobyt
 • azyl nebo doplňkovou ochranu
 • občanům EU žijícím na území ČR
 • rodinným příslušníkům občanů EU

 

Jaké aktivity realizujeme?

 • Kariérní poradenství a asistence na trhu práce - profesní diagnostika, sestavení CV, příprava na výběrové řízení, ověřování kvalifikace - nostrifikace, zprostředkování rekvalifikačních kurzů, kurzů komunikačních dovedností, jobklubů.
 • Spolupráce se zaměstnavateli - zmapování a sledování trhu práce, vedení databáze vhodných zaměstnavatelů, navázání spolupráce se zaměstnavateli, podpora při zapojování cizinců na trh práce, mzdové příspěvky.
 • Vzdělávací aktivity - kursy češtiny pro cizince, zprostředkování a podpora rekvalifikačních kursů, motivační kursy a PC kursy.
 • Doplňková podpora - dobrovolnické aktivity, mentoring, otevřené kluby.

 

Kontakty:

Pobočka CIC Mladá Boleslav

Adresa:   Dům kultury (1.patro, učebna č. 109)

                Dukelská 1093, 293 01 Mladá Boleslav

Tel.:        735 755 200,  735 174 517

E-mail:  lenka.drahozalova@cicpraha.org

              petra.baborovska@cicpraha.org

← 

Září 2020 »
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Facebook    


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.