Archiv projektů

SPOLUžáci

Projekt je financován grantovým programem Pepco. 

Doba realizace: 1. 1. 2020 - 30. 9. 2020

Projekt SPOLUžáci je zaměřen na podporu integrace dětí cizinců ze základních a mateřských škol v Kolíně. Vychází z přesvědčení, že (nejen) ve vzdělávání by startovní čára měla být stejná pro všechny děti. Děti cizinců jsou ale kvůli neznalosti jazyka od začátku vzdělávání v nevýhodě.


více
 

Realizace depistážní činnosti o rodinách cizinců žijících v různých lokalitách Libereckého kraje

Projekt byl realizován v období 1.9. do 31.12.2018. Aktivity projektu spočívaly v depistáži situace cizinců se zaměřením na rodiny se školními  dětmi, jejich potřeb v oblasti vzdělávání a podpory ze strany školského systému i obcí, a to zejména v hospodářsky slabších oblastech Libereckého kraje. Depistáž byla prováděna terénní formou.  Byly kontaktovány základní a mateřské školy v jednotlivých obcích pro zjištění počtu žáků a zjištění potřebné míry podpory pedagogů při začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ). Byly kontaktovány obce, sociální odbory ORP, ke zjištění počtu nově příchozích rodin v obci a potřeb v oblasti zapojení dětí do vzdělávacího systému; dále Pedagogicko psychologická poradna, NIDV- krajský poradce pro pedagogy vyučující žáky cizince. Města a obce, které byly zahrnuty do depistážní činnosti, jsou: Frýdlant, Hejnice, Lázně Libverda, Bulovka, Stráž pod Ralskem, Hrádek nad Nisou, Chrastava, Semily, Cvikov, Jablonné v Podještědí, Rynoltice a Česká Lípa. Byly předávány informace o existujících zdrojích podpory, o jejichž funkčnosti je realizátor projektu přesvědčen.

                        Realizovaný účel byl spolufinancován z prostředků Libereckého kraje.

                                                  

Datum realizace: 1.9. 2018 - 31. 12. 2018

Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Límová                                                                                                    


více
 

Češi a cizinci - mluvíme spolu

Projekt je zacílen na oslovení české veřejnosti prostřednictvím audiovizuálních i písemných záznamů příběhů cizinců, konkrétních a skutečných (komunikačních i jiných životních) situací, při nichž se Češi s cizinci potkávají a naopak. Jeho cílem je představovat cizince žijící v ČR objektivnějším způsobem, než jak je problematika integrace často zobrazována v běžných médiích a vedle toho předávat české veřejnosti i užitečné nástroje, jak vstřícně, bez předsudků či se zbytečnými zábranami překlenovat některé komunikační potíže vyplývající z kontaktu s osobou s dosud nedostatečnými jazykovými či sociokulturními kompetencemi.

V rámci projektu jsou připravovány audiovizuální spoty, sbírány příběhy klientů CIC a dalších cizinců, jež budou všechny představeny v rámci informační kampaně i v rámci informačních seminářů pro školy a veřejné instituce.


více
 

SPOLEČNÝ KRAJ – KLUBY ORGANIZOVANÉ CIZINCI

Projekt zahrnuje zapojení aktivních cizinců z vybraných měst Středočeského kraje (Kolín, Kladno, Mělník, Kutná Hora, Poděbrady a Mladá Boleslav) a Prahy, kteří tvoří organizační tým pro pořádání vlastních aktivit. Vybraní cizinci působí jako dobrovolníci – organizátoři.  Pod vedením koordinátorky, která je rovněž cizinkou a sdílí s nimi proto zkušenost migrace a integrace do české společnosti, organizují klubové akce ve městech Středočeského kraje.a v Praze.


více
 

OPEN MINDED CLUB

logo

Podpořeno fondem eBay Foundation.

Kontaktní osoba: Kristýna Šlajsová
Doba realizace: 1. 7. 2014 - 31. 12. 2015


více
 

ZAPOJ SE! - Programy pro zapojení migrantů a české majority

logo

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Kontaktní osoba: Vladislav Günter
Doba realizace: 1. 8. 2014 - 30. 4. 2016

Přečtěte/stáhněte/objednejte si naši publikaci: Zapoj se - férově a bez předsudků!

U příležitosti jejího vydání jsme před koncem projektu také uspořádali veřejnou besedu v Evropském domě v Praze.
Záznam z akce si můžete přečíst zde.


více
 

SPOLEČNÝ KRAJ - S cizinci jako s našinci

          

Podpořeno Evropským fondem pro integraci státních příslušníků třetích zemí (EIF) a Ministerstvem vnitra ČR.

Kontaktní osoba: Vladislav Günter
Doba realizace: 1. 7. 2014 - 30. 6. 2015

 


více
 

UPGRADE - Increase your potential!

Podpořeno Evropským sociálním fondem - Operační program Praha Adaptabilita.

Realizace projektu: od 1.1.2015 do 31.10.2015
Kontaktní osoba: Kateřina Ošancová


více
 

CHCEME TU USPĚT

Podpořeno Evropským sociálním fondem - Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost.

Realizace projektu: 1. 5. 2013 - 31. 4. 2015
Kontaktní osoba: Lenka Kubičárová

Nedaří se vám dlouhodobě nalézt zaměstnání? Schází vám potřebná kvalifikace?

Hlavním cílem projektu je podpořit nezaměstnané cizince žijící trvale ve Středočeském kraji, při vstupu na český trh práce.


více
 

Projekt PUSH UP - Příležitost uplatnit svou hodnotu

Nedaří se vám dlouhodobě nalézt zaměstnání? Schází vám potřebná kvalifikace? Bydlíte v Praze?

Cílem programu bylo naučit účastníky efektivně hledat práci a umožnit účastníkům zvýšit si kvalifikaci nebo se naučit něco nového a zvýšit tak své šamce najít práci.

Realizace projektu od 1. 7. 2012 do 31. 12. 2014

Pro koho: Projekt byl určen pro cizince z Prahy, kteří mají trvalý pobyt, jsou občané EU či jejich rodinní příslušníci nebo jsou rodinnými příslušníky českých občanů

Bylo nabídnuto:

  • Podpora a asistence při hledání práce (formou pracovní poradenství)
  •  Individuální přístup a dlouhodobou spolupráci
  • Profesně-diagnostický pohovor u personalisty (zhodnocení možností pracovního uplatnění aktuálně i s výhledem do budoucna)
  • Kvalifikační, rekvalifikační kurz či odbornou zkoušku (pokusíme se zajistit pro vás kurz, který bude nejlépe odpovídat vaší profesní specializaci)
  • Kurzy češtiny do práce a češtiny podle konkrétní profese
  • Motivační kurzy (kurz komunikačních dovedností a kurz přípravy na výběrové řízení)
  • Mzdový příspěvek pro zaměstnavatele (podaří-li se najít vhodné zaměstnání)

S každým zájemcem byl vyplněn dotazník a zjištěna aktuální situaci klienta. Od účastníků projektu byl vyžadován aktivní přístup a motivaci pro hledání práce.

Projekt byl financován z Evropského sociálního fondu a rozpočtu Magistrátu hl. m. Prahy.

Evropský sociální fond

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti


více
 

AAD2-asistence azylantům a osobám s doplňkovou ochranou

           

Podpořeno Evropským uprchlickým fondem (EUF)

Kontaktní osoba: Lucie Ditrychová
Doba realizace: 1.1. 2014 - 30. 6. 2015


více
 

Projekt „Zkuste učit váš jazyk: cizinci jako lektoři jazyků"

Realizace projektu: 1. 6. 2013 - 31. 12. 2014

Cílem tohoto projektu bylo vytvořit nový kurz lektorských dovedností, tentokrát pro cizince trvale žijící v Praze, kteří chtějí učit svůj jazyk, zejména ruštinu a vietnamštinu. Formát kurzu byl založen na stávajícím kurzu lektorských dovedností pro výuku češtiny, který CIC pořádá již několik let.

V rámci projektu proběhly dva pilotní kurzy lektorských dovedností pro cizince včetně praxí. Tyto kurzy byly zdarma.

Projekt byl financován z Evropského sociálního fondu a rozpočtu Magistrátu hl. m. Prahy.

Evropský sociální fond

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti


více
 

Our First time - Evropský dobrovolník v CIC poprvé

Centrum pro integraci cizinců se zúčastnil projektu Evropské dobrovolné služby v rámci, které hostila dobrovolnici z Ukrajiny. Ta v CIC pomáhala s propagací, evaluací a komunikací s klienty.

Doba realizace: 1. 9. 2013 - 31. 8. 2014.


více
 

Ateliér talentů

Mezi našimi klienty jsou lidé s různými dovednostmi a talenty. Zatím se jim však nedařilo je v české společnosti využít v dostatečné či odpovídající míře.

Cílem Ateliéru talentů je tak vytvořit prostor a pomoci klientům tyto dovednosti rozvinout, představit a potenciálně na nich vystavit svou budoucí samostatnou činnost.

Příklady dovedností a talentů mohou být jak výtvarné nadání a design, hudební nebo pohybové nadání, tak gastronomické dovednosti, znalost méně obvyklých jazyků a podobně.

V rámci Ateliéru se klienti díky odborným koučům naučí základní propagaci svého talentu, dovednosti či výrobků (workshopy, prezentace).

JAK SI NAŠI KLIENTI VEDOU, MŮŽETE SLEDOVAT NA www.dobrekonce.cz nebo ve fotogalerii.

Podpořeno fondem eBay Foundation a Magistrátem hlavního města Prahy

                                               

 

 


více
 

Rovnost a rozdílnost – Komplexní podpora pedagogů při zapojování principů multikulturní výchovy a inkluze do života školy

V projektu jsme partnery o.p.s. Člověk v tísni, programu Varianty. Nabízíme v něm školám jedinečnou možnost využít a společně dotvářet vzdělávací program vzhledem k potřebám a konkrétní situaci na vlastní škole. Cílem projektu je podporovat školy i jednotlivé pedagogy v začlenění principů multikulturní výchovy a inkluzivního vzdělávání do života škol. Kurzy jako Filozofie pro děti, Měření postojů, Práce s heterogenní skupinou - čeština jako druhý jazyk a interkulturní dovednosti (náš vklad do projektu), nebo Persona Dolls pomáhají pedagogům uplatnit tyto principy v konkrétních vyučovacích hodinách.

Více informací naleznete zde.


více
 

Výtvarný ateliér pro děti s poruchami zraku

Cílem a účelem projektu je založení výtvarného ateliéru pro děti s poruchami zraku a nevidomé, s metodou používání všech smyslů vnímání člověka, metoda vychází z psychologie Rudolfa Steinera a učí děti cítit a prožívat barvy i přes zrakové postižení. Realizátorka má osobní zkušenost s dítětem s vícečetným postižením, vzdělání v architektuře, zkušenost s výtvarným uměním. Projekt bude poskytován dětem zdarma, individuální výtvarné hodiny, 2 děti denně každý pracovní den. Děti budou dojíždět v doprovodu pracovnice ZŠ Loretánská.

Projekt podpořil Nadační fond Českého rozhlasu.


více
 

Realizace akcí otevřeného klubu, češtiny, doučování a rozcestníku, podpora žáků cizinců brzy po příchodu do ČR v začlenění do školy

Realizace:            1. 4. – 31. 12. 2019

Kontaktní osoba:  Mgr. Michaela Límová

Aktivity projektu spočívají v realizaci:

•             Akcí Otevřeného klubu pro rodiny s nově příchozím dítětem-cizincem a české rodiny 

•             Podpora ve výuce češtiny před nástupem do ZŠ a doučování v jeho průběhu. Podpora v zařazení do mimoškolních aktivit 

•             Tvorba Rozcestníku pro snazší inkluzi dětí s OMJ. Rozcestník je dostupný zde ►►►

Projekt je spolufinancován z programu: Podpora integrace národnostních menšin a cizinců Libereckého kraje

 


více
 
Leden 2021 »
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Facebook    


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.