Pro veřejnost

Legislativa

V této sekci najdete odkazy na legislativu ovlivňující postavení cizinců žijících na území České republiky.

Zákony České republiky

 

Ústava České republiky a Listina základních práv a svobod

Zákon o pobytu cizinců na území ČR č. 326/1999 Sb. v platném znění

Zákon o státní sociální podpoře č. 117/1995 Sb.  v platném znění

Zákon o azylu č. 325/1999 Sb. v platném znění

Zákon o matrikách, jménu a příjmení č. 301/2000 Sb.

Zákon o dočasné ochraně cizinců č. 221/2003 Sb.

Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.

Evropská legislativa

Schengenská smlouva a Úmluva k provedení Schengenské smlouvy. Podrobnější informace o tzv. schengenském prostoru najdete ZDE.

Maastrichtská dohoda z roku 1992.

Závěry z konference v Tampere v říjnu 1999. Hlavní závěry z konference najdete ZDE, shrnutí pak najdete ZDE (oboje v angličtině, závěry jsou dostupné také v dalších jazycích, bohužel ne česky).

Nařízení Rady Evropské unie č. 343/2003, tzv. Nařízení Dublin II, na jehož základě je určen jeden členský stát, který je odpovědný za rozhodnutí o podané žádosti o azyl. Podrobné informace o dublinském systému najdete ZDE.

Společný program pro integraci - Rámec pro integraci státních příslušníků třetích zemí v Evropské unii z roku 2005.

Listina základních práv Evropské unie, informace o tomto dokumentu najdete ZDE.

Haagský program (2005-2009)

Stockholmský program (2010-2014)

Lisabonská smlouva, plné znění smlouvy najdete ZDE, hlavní změny jsou popsány ZDE.

Strategie Europe 2020

Mezinárodní úmluvy

Všeobecná deklarace lidských práv z roku 1948

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod z roku 1950 a doplňující protokol z roku 1967.

Úmluva o právním postavení uprchlíků z roku 1951

Úmluva o právním postavení osob bez státní příslušnosti z roku 1954

Úmluva o omezení případů bezdomovectví z roku 1961

Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace z roku 1966

Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech z roku 1966

Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966

Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání z roku 1984

Úmluva o právech dítěte z roku 1989

Říjen 2020 »
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Facebook    


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.