Pro veřejnost

Informační kampaň ČEŠI A CIZINCI - MLUVME SPOLU!

PROMÍTNĚTE SI NAŠE SPOTY:


Podívejte se také na náš trailer:

 

DALŠÍ INFORMACE, AKTIVITY A VÝSTUPY:

Kampaň probíhá v rámci projektu Společný kraj - s cizinci jako s našinci (spolufinancovaného Evropským fondem pro integraci státních příslušníků třetích zemí) a jejím zejména viditelným výstupem jsou ztvárněnívýše uvedených klasických situací - chyb, které Češi při kontaktu s cizinci někdy dělají. Autory námětů jsou přímo pracovníci a spolupracovníci CIC a jsou tak říkajíc „ze života“. Výroby se pak zhostilo Studio Družina.

Vedle spotů nabízíme i novou podobu našich šikovných publikací:

Jak a proč být průvodcem cizince - příručka (nejen) pro dobrovolníky (nabízí tipy a návody pro koncipování dobrovolnických programů a aktivit zaměřených na integraci cizinců a zapojení Čechů, ale i prosté seznámení s příležitostmi v této oblasti) a Příručka pro snadnější porozumění - my a cizinci (souvisí se spoty, ale toto téma hlouběji a názorněji rozpracovává – poskytuje tipy a návody, jak některé komunikační bariéry snáze a efektivně překlenout).

Kromě toho představujeme také dobré a úspěšné praxe (klubové, poradenské a vzdělávací aktivity) a formy spolupráce mezi NNO, místními občany, sdruženími (rodinná centra) a cizinci a samosprávami různých středočeských obcí a pražských městských částí. Zprávy o našich klubových aktivitách najdete v záložce Dobrovolníci/Klub Nová půda a ve fotogalerii za rok 2014 i 2015.

Celá kampaň vyvrcholí 22. 4. od 10 hodin v Evropském domě v Praze, kde proběhne veřejná prezentace za účasti CIC, dalších NNO, zástupců vybraných středočeských i pražských samospráv a samotných cizinců a naváže na ni následná kulturně-neformální podvečer v Kafé Afrika.

   

Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro integraci státních příslušníků třetích zemí (EIF).

Září 2016 »
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

FacebookCentrum pro
integraci cizinců

FacebookKurzy Češtiny
pro cizince

   Výsledek obrázku pro logo youtube