Pro veřejnost

Publikace, články, blogy

V této sekci najdete literaturu, kterou doporučujeme všem zájemcům o problematiku migrace a integrace cizinců. Sekce je rozdělena do čtyř částí. V první najdete literaturu týkající se migrace v Česku, potažmo v Československu. Studium migrace je u nás stále relativně nové, proto je také literatura týkající se imigrace v Česku stále omezená (i když se situace poměrně rychle mění).

Ve druhé části najdete články a publikace týkající se migrace obecně. Tato literatura slouží jako základní přehled a je velmi úzkým výběrem z existujících zdrojů a zahrnuje jak publikace o teoriích a zákonitostech migrace, tak publikace o konkrétních příkladech ze světa.

Třetí část obsahuje zdroje týkající se integrace, přístupů k integraci a některých konkrétních příkladů.

Ve čtvrté části jsou pak uvedeny odkazy na blogy vědců zabývajících se migrací.

Publikace a články o migraci a integraci v ČR/ČSR

BARŠA, P., BARŠOVÁ, A. (2005): Přistěhovalectví a liberální stát. Imigrační a integrační politiky v USA, západní Evropě a Česku. Mezinárodní politologický ústav, 308 s.

BARŠOVÁ, A. (2005): Multikulturalismus a politiky integrace přistěhovalců v Česku. Dostupné ZDE.

ČAPKOVÁ, K., FRANKL, M. (2008): Nejisté útočiště. Československo a uprchlíci před nacismem, 1933-1938. Paseka, 424 s.

ČERMÁK, Z., JANSKÁ, E. (2011): Rozmístění a migrace cizinců jako součást sociálně-geografické diferenciace Česka. Geografie – Sborník ČGS, 116, 4, s. 422–439.

DRBOHLAV, D. (2003): Immigration and the Czech Republic (with a Special Focus on the Foreign Labor Force). International Migration Review, 37, 1, s. 194-224.

DRBOHLAV, D. (2007): Mezinárodní migrace v České republice v kontextu evropských integračních procesů. Geografie – Sborník ČGS, 112, č. 2, s. 99-126.

DRBOHLAV, D., DZÚROVÁ, D. (2007): „Where are they going?“: Immigrant Inclusion in the Czech Republic (A Case Study on Ukrainians, Vietnamese and Armenians in Prague). International Migration, 45, 2, s. 69-95.

DRBOHLAV, D., JANSKÁ, E. (2009): Illegal Economic and Transit Migration in the Czech Republic: A Study of Individual Migrants’ Behaviour. Europe-Asia Studies, 61, 1, s. 141-156.

DRBOHLAV, D. (2009): Nelegální ekonomické aktivity migrantů – Česko v evropském kontextu. Karolinum, 312 s.

DRBOHLAV, D. a kol. (2010): Migrace a (i)migranti v Česku: kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme? Sociologické nakladatelství (SLON), 207 s.

Sociologický ústav AV ČR (2008): Postoje české veřejnosti k cizincům. Tisková zpráva, zveřejněno 29. dubna 2008.

GÜNTER, V.: Pracovní migranti v kruhu klientského systému. In: Veřejná správa, č.14/2006.

HRUBÝ, K., BROUČEK, S. (eds.) (2000): Češi za hranicemi na přelomu 20. a 21. století. Sympozium o českém vystěhovalectví, exulantství a vztazích zahraničních Čechů k domovu. Karolinum,  339 s.

JANSKÁ, E. (2002): Adaptace cizinců v České republice. Dizertační práce. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha, 138 s.

LEONTIYEVA, Y. (ed.) (2006): Menšinová problematika v ČR: komunitní život a reprezentace kolektivních zájmů (Slováci, Ukrajinci, Vietnamci a Romové), Sociologický ústav AV ČR, 95 s.

MOREHOUSE, Ch., BLOMFIELD, M. (2011): Irregular Migration in Europe. Migration Policy Institute. Dostupné ZDE.

POSPÍŠILOVÁ, A. (2007): Reprodukční chování migrantů v České republice. Demografický informační portál. Dostupné ZDE.

RÁKOCZYOVÁ, M., TRBOLA, R. (eds.) (2010): Sociální integrace přistěhovalců v České republice. Sociologické nakladatelství SLON, 310 s.

SIROVÁTKA, T. (2002): Menšiny a marginalizované skupiny v České republice. Masarykova univerzita a Nakladatelství Georgetown, 355 s.

ŠIŠKOVÁ, T. a kol. (2001): Menšiny a migranti v České republice. My a oni v multikulturní společnosti 21. století. Portál, 188 s.

VALENTA, O. (2006): Prostorové rozmístění imigrantů v České republice se zvláštním zřetelem na Prahu. Diplomová práce. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha, 125 s.

Publikace a články o migraci

Brettell, C. B., Hollifield, J. F. (2007): Migration Theory, Talking Across Disciplines. Routledge, 304 s.

DE HAAS, H. (2005): International Migration, Remittances and Development: Myths and Facts. Third World Quarterly, 26, 8, s. 1243 – 1258. Dostupné ZDE.

DE HAAS, H. (2007): Turning the Tide? Why Development will not stop Migration. Development and Change, 38, 5, s. 819-840. Dostupné ZDE.

DE HAAS, H. (2007): Migration et développement: des mythes tenaces. Courrier de la Planète, č. 81-82. Dostupné ZDE.

DE HAAS, H. (2008): The Myth of Invasion: the Inconvenient Realities of African Migration to Europe. Third World Quarterly,29, 7, s. 1305 - 1322. Dostupné ZDE.

DE HAAS, H. (2010): Migration and Development: a Theoretical Perspective. International Migration Review, 44, 1, s. 227-264. Dostupné ZDE.

DRBOHLAV, D. (1997): Současné trendy mezinárodní migrace v Evropě. Demografie, 39, 4, 234-242.

GUARNERI, A. (2005): Le politiche migratorie nei paesi mediterranei dell’Unione Europea nell’ultimo quindicennio: dimensione comunitaria e peculiarità nazionali. IRPPS-CNR Working paper 05/05, 30 s.

MASSEY, D. a kol. (2008): Worlds in Motion. Oxford University Press, 362 s.

RAVENSTEIN, E. G. (1885): The Laws of Migration. Journal of the Statistical Society of London, 48, 2, s. 167-235. Dostupné ZDE

Publikace a články o integraci

ANDERSON, B. (2008): Představy společenství - Úvahy o původu a šíření nacionalismu. Karolinum, 276 s.

BERRY, J. W. (1997):  Immigration, Acculturation and Adaptation. Applied Psychology: An International Review, 46, 1, s. 5-68.

BIERBACH, J. B. (2008): European Citizens’ Third-Country Family Members and Community Law. European Constitutional Law Review, 4, s. 344–362.

CRUL, M., SCHNEIDER, J., LELIE, F. (2012): The Europen Second Generation Compared – Does the Integration Context Matter? Amsterdam University Press, 407 s. Recenze a shrnutí základních poznatků naleznete ZDE a kniha v PDF ke stažení ZDE.

DE HAAS, H. (1997) Political Participation of Migrants and Ethnic Minorities in the Local Authority.

ELAINE/EC. Maastricht: European Centre for Work and Society. Dostupné ZDE.

ERIKSEN, T. H. (2007): Complexity in Social and Cultural Integration: Some Analytical Dimensions. Ethnic and Racial Studies, 30, 6, s. 1055-1069. Dostupné ZDE.

HIRT, T., JAKOUBEK, M. (eds.) (2005):  Soudobé spory o multikulturalismus a politiku identit. Antropologická perspektiva. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 280 s.

JOPPKE, C., MORAWSKA, E. (eds.) (2003): Toward Assimilation and Citizenship. Immigrants in Liberal Nation-States, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 243 s.

KLOOSTERMAN,  R., RATH J. (2002): Working on the Fringes. Immigrant Businesses, Economic Integration and Informal Practices. In Marginalisering eller Integration. Invandrares foeretagande I svensk retorik och praktik, s. 177-188. Dostupné ZDE.

PORTÉS, A., FERNANDÉZ-KELLY, P., HALLER, W. (2009):  The Adaptation of the Immigrant Second Generation in America: A Theoretical Overview and Recent Evidence. Journal of Ethnic and Migration Studies, 35, 7, s. 1077-1104. Dostupné ZDE.

RATH, J. (1988): La participation des immigrés aux elections locales aux Pays-Bas. Revue Européenne des Migrations Internationales, 4, 3, s. 23-36. Dostupné ZDE.

RATH, J. (1997): Das strenge Gesicht von Frau Antje. Die andere Seite des niederländischen Modells für die Integration ethnischer Minderheiten, Neue Praxis, 26, 6, s. 479-494. Dostupné ZDE.

RATH, J., PENNINX, R., GROENENDIJK, K., MEYER, A. (1999): The Politics of Recognition of Religious Diversity in Europe. Social Reactions to the Institutionalization of Islam in The Netherlands, Belgium and Britain. Netherlands’ Journal of Social Sciences, 35, 1, s. 53-68. Dostupné ZDE.

SCHUCK, P. MŰNZ, R. (ed.) (1998): Paths to Inclusion. The Integration of Migrants in the United States and Germany. Berghahn Books, 306 s.

SEIDLOVÁ, M., URBAN, M. (2006): Imigranti v evropských metropolích – příklad analýzy migračního a integračního chování Rumunů v Paříži a Londýně. Diplomová práce. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje. PřF UK, Praha, 218 s.

WALDINGER, R., ALDRICH, H., WARD, R. (1990): Ethnic Entrepreneurs: Immigrant Business in Industrial Society. Sage, 226 s. Dostupné ZDE.

WALDINGER, R. (2007): The Bounded Community: Turning Foreigners into Americans in 21st Century Los Angeles. Ethnic and Racial Studies, 30, 7, s. 341-74. Dostupné ZDE.

ZINCONE, G. (2000): A Model of „Reasonable Integration“: Summary of the First Report on the Integration of Immigrants in Italy. International Migration Review, 34, 3, s. 956-968.

Blogy

Hein de Haas je členem vedení Institutu mezinárodní migrace (International Migration Institute, IMI) na univerzitě v Oxfordu. Mezi jeho hlavní specializace patří vztah mezi migrací a globalizací. Bližší informace a seznam publikací najdete ZDE.

Srpen 2020 »
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Facebook    


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.