Pro veřejnost

Trh práce

Vídeň mluví všemi jazyky – Wiens Wirtschaft spricht alle Sprachen

Kampaň s názvem Wiens Wirtschaft spricht alle Sprachen byla spuštěna v roce 2009 ve Vídni. Východiskem kampaně byl fakt, že třetinu podnikatelů ve městě tvoří lidé s migrační historií, a představují tak nezanedbatelnou složku hospodářství města. Tento potenciál ale dle hodnocení města nebyl plně využit vzhledem k tomu, že mnoho z těchto podnikatelů nemá – s ohledem na jazykovou bariéru – přístup k podpoře a informacím ze strany města. A právě to měla změnit kampaň Wiens Wirtschaft spricht alle Sprachen. Její hlavní náplní totiž byly semináře a konzultace pro podnikatele a zájemce o podnikání nejen v němčině, ale také v dalších jazycích, například v ruštině, turečtině, srbštině. Součástí kampaně byly i plakáty a letáky upozorňující obyvatele Vídně na význam podnikání imigrantů a na jeho přínos pro město.

Další informace:

Stránky kampaně (německy, anglicky, srbsky, turecky)

Článek na stránkách města Vídeň (německy)

Portál Cities of Migration (anglicky, německy, francouzsky, španělsky)

Wuppertal – Partizipation Plus

Projekt Partizipation Plus navazuje na úspěšný projekt Das Netzwerk Partizipation, který byl realizován v letech 2008 až 2010 v německém Wuppertalu. Cílem projektu bylo zlepšit postavení žadatelů o azyl, kteří prakticky neměli přístup na trh práce, a během čekání na rozhodnutí o azylu se tak jejich ekonomická, sociální i psychologická situace zhoršovala. Projekt Das Netzwerk Partizipation nastartovalo samo město a do jeho realizace zahrnulo také místní neziskové organizace. V současnosti již běží návazný projekt, Partizipation Plus, do něhož jsou zahrnuta dvě další města, Remscheid a Solingen. Hlavními aktivitami je pomoc s hledáním práce, kvalifikační kurzy, zlepšování němčiny.

Další informace:

Portál Partizipation Plus (německy)

Portál Cities of Migration (anglicky, francouzsky, německy, španělsky)

Informace na stránkách města Solingen (německy)

Cafe Xenos

Cafe Xenos je projekt, který probíhá ve finském regionu Jižní Ostrobotnie. Cílem projektu je zprostředkovat kontakt mezi imigranty, kteří hledají práci, a firmami v regionu, které hledají zaměstnance. Mnoho firem v regionu má v plánu expanzi na mezinárodní trh – a právě imigranti jim v tomto mohou být velmi užiteční díky svým jazykovým a kulturním znalostem. V rámci projektu také probíhají semináře pro imigranty a další setkání za účelem vytvoření důležitých kontaktů.

Další informace:

Stránky projektu Cafe Xenos (finsky, anglicky)

Informace na stránkách EU o integraci (anglicky)

Profil projektu na Facebooku (anglicky)

Září 2020 »
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Facebook    


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.