Pro veřejnost

Správa a proces rozhodování

Brémy – Du bist der Schlüssel

Čtvrtina obyvatel města Brémy má původ mimo Německo, nejčastějšími zeměmi původu jsou Turecko, Polsko a Rusko. Město se proto v roce 2009 rozhodlo zvýšit podíl mladých imigrantů či potomků imigrantů v řadách svých zaměstnanců (např. mezi policisty, hasiči), a využít tak jejich interkulturní schopnosti, zejména pak jazykové možnosti (mnoho těchto mladých lidí je bilingvních). Pro tento účel byla zorganizována kampaň Du bist der Schlüssel… für deine Zukunft und deine Stadt, ty jsi klíč… ke své budoucnosti a ke svému městu. Základem kampaně byl internetový portál informující o možnostech práce pro město a brožury nejen pro mladé lidi, ale i pro jejich rodiče, vše v němčině, ruštině a turečtině. Kampaň byla úspěšná a přispěla k většímu podílu zaměstnanců z daných menšin, a posílila tak kompetence města a zapojení všech skupin obyvatel. Podpora integrace cizinců a jejich potomků do správy města pokračuje i nadále, mimo jiné prostřednictvím profilu na Facebooku, kde jsou aktuální informace o náborech a informačních setkáních a také rozhovory se zaměstnanci města.

Další informace:

Portál Cities of Migration (anglicky, německy, francouzsky, španělsky)

Portál kampaně Du bist der Schlüssel (německy)

Profil kampaně na Facebooku (německy)

Stuttgart – Pakt o integraci

Město Stuttgart se v roce 2001 rozhodlo zaujmout aktivní úlohu v oblasti integrace cizinců, kteří tvoří více než 35 % obyvatel města. Toto rozhodnutí vedlo k vytvoření Paktu o integraci – koalice, která spojuje veřejný, soukromý a neziskový sektor. Kromě vyjádření dobré vůle v oblasti integrace cizinců obsahuje tento pakt také konkrétní cíle a opatření v rozličných oblastech, jako je vzdělání, rovné příležitosti a využití multikulturního potenciálu města. Součástí paktu je také vytvoření tzv. mezinárodní komise, která funguje jako zástupce cizinců žijících ve městě – její členové jsou těmito cizinci také voleni. Komise tak alespoň z části nahrazuje to, že v Německu není imigrantům přiznána volba ani v místních volbách.

Strategie města v oblasti integrace cizinců dosáhla značných úspěchů – ať již formálních (ocenění Cities for Peace Prize, které bylo do roku 2005 udělováno organizací UNESCO), či zcela praktických, jako je nejnižší nezaměstnanost imigrantů v celém Německu.

Další informace:

Portál Cities of Migration (anglicky, německy, francouzsky, španělsky)

Portál města Stuttgart (anglicky)

ACIDI – Vysoký komisař pro imigraci a interkulturní dialog (Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural)

Tato instituce byla vytvořena v roce 2007 v Portugalsku v reakci na zvyšující se počet imigrantů v zemi. Podobně jako v případě UNHCR, i zde je hlavní osobou komisař (v současnosti komisařka Rosário Farmhouse), ten je ale součástí celé organizace, která zajišťuje celou řadu aktivit. Cílem činnosti organizace je zejména integrace cizinců do společnosti a informování veřejnosti o imigraci, diverzitě a jejích přínosech.

Mezi hlavní aktivity patří provoz poradenských center (např. právní poradenství, pracovní poradenství), vydávání časopisu B-i (určeného odborné i laické veřejnosti) a tvorba informačních materiálů pro cizince. Velmi inovativní je telefonický překladatelský servis, na nějž se mohou obrátit jak cizinci, tak Portugalci, kteří se s cizinci potřebují domluvit. Překladatelé na lince mohou překládat mezi portugalštinou a téměř šedesáti dalšími jazyky (mimo jiné zde najdete i překladatele z/do češtiny) a jejich služba je zdarma (volající zaplatí pouze cenu hovoru).

ACIDI byl také v roce 2011 oceněn cenou European Public Sector Award (EPSA).

Další informace:

Stránky ACIDI (pouze v portugalštině)

Informační brožura ACIDI (v portugalštině a angličtině)

Evaluace činnosti instituce z roku 2008, kterou provedla portugalská mise Mezinárodní organizace pro migraci (IOM)

Září 2020 »
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Facebook    


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.