Perspektiva pro nezaměstnané

Perspektiva pro nezaměstnané

Nabídka služby Perspektiva

Komu je služba určena?

Poslání a cíle služby

Kontakty

 

Poslání služby sociální rehabilitace CIC - Perspektiva

Posláním sociální rehabilitace CIC je pomoci cizincům dlouhodobě žijícím v ČR získat dovednosti a schopnosti, které jim pomohou začlenit se na trh práce a v návaznosti pak i do všech dalších oblastí společenského života v ČR.

 

Cíle sociální rehabilitace CIC

 1. Aktivizovat a motivovat cílovou skupinu k zapojení na trh práce a zvýšit její orientaci v požadavcích českého pracovního trhu.
 2. Zvýšit orientaci cílové skupiny v oblasti základní pracovně právní terminologie a předpisů.
 3. Zvýšit šance cílové skupiny získat pracovní místo, tj. pomoci jí se co nejlépe připravit na proces výběrového řízení a zlepšit znalost češtiny.
 4. Pomoci cílové skupině udržet si pracovní místo (rozumět povinnostem zaměstnance, umět komunikovat na pracovišti aj.).

 

Komu je sociální rehabilitace určena? 

Cílovou skupinou služby jsou cizinci z Prahy s perspektivou dlouhodobého setrvání v ČR, kteří zde mají legální pobyt a nepotřebují pro práci v ČR pracovní povolení a to konkrétně s těmito druhy pobytu:

 • Trvalý pobyt
 • S pasem státu Evropská unie
 • Přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU
 • Dlouhodobý pobyt za účelem sloučení rodiny
 • Azyl
 • Doplňková ochrana
 • Dlouhodobý pobyt – strpění

Služba není určena pro cizince s dlouhodobým vízem.

Služba není určena pro žadatele o azyl ve všech fázích azylového řízení.

 

Služba sociální rehabilitace je určena těm z nich, kteří nemohou získat nebo si udržet pracovní uplatnění (tj. takové, které by jim zajistilo dostatečný příjem pro zabezpečení jejich potřeb a potřeb jejich rodin) na českém trhu práce z důvodů:

 • nulové či minimální pracovní zkušenosti v ČR (brigády, příležitostné práce)
 • obtížně uplatnitelné kvalifikace ze země původu
 • nedostatečné znalosti českého jazyka
 • nízké míry orientace ve společnosti (neznalost práv a povinností, nedostatečná informovanost o životě v ČR a o procesu hledání práce, slabé sociální sítě)

 

Další možné charakteristiky cílové skupiny:

 • osoby po rodičovské dovolené
 • osoby se zdravotním či jiným znevýhodněním
 • osoby vyššího nebo naopak příliš nízkého věku
 • osoby starající se o další závislé členy domácnosti

 

Zásady poskytování služby sociální rehabilitace CIC

Služba sociální rehabilitace je založena na těchto přijatých principech:

 • Individuální a rovný přístup. Respektujeme jedinečnost každého člověka (klienta, zájemce o služby CIC) a jeho vnímání své situace v České republice. Uplatňujeme rovný přístup ke všem klientům bez rozdílu původu, věku, handicapu atd. 
 • Orientace na rozvoj stávajících dovedností klienta, podpora samostatnosti. Během kontaktu s klientem dojednáme konkrétní cíl spolupráce i postup asistence. Tyto závěry musí být srozumitelně pro obě strany – klienta i pracovníka. Podporujeme klienta k samostatnému rozhodování a individuální odpovědnosti. Vždy respektujeme klientovu volbu, jak chce on sám řešit svou situaci.
 • Důvěrnost poskytnutých informací. Informace o skutečnostech, které jsou předmětem spolupráce klienta a pracovníka, nepředáváme třetí straně bez souhlasu klienta (kromě zákonné povinnosti). Totéž se týká předávání osobních údajů a kontaktů na klienta. 
 • Služba sociální rehabilitace je poskytována zdarma (výjimkou jsou fakultativní služby – např. spoluúčast na kurzech PC, některých kurzech  češtiny apod.)

 

Propagační leták Perspektiva v různých jazycích zde:

česky    english    русский   español    العربية


 

Prosinec 2020 »
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Facebook    


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.