O nás

Archiv projektů

Nízkoprahové kurzy češtiny pro cizince žijící v Praze, integrační aktivity pro cizince a veřejnost

(dospělí, rodiče s dětmi)

Podpořeno Magistrátem hl. m. Prahy

Kontaktní osoba: Lenka Pavelková
Doba realizace: 1. 1. - 31. 12. 2013

Předkládaný projekt přímo navazuje na projekt Nízkoprahové kurzy češtiny pro cizince žijící v Praze, který jsme realizovali za podpory magistrátu v roce 2012, 2010-2008 a v roce 2007 i v kooperaci s Domem národnostních menšin. Pro rok 2013 jsme se rozhodli v projektu pokračovat a nabídku rozšířit i o aktivity, které jsou určeny jak pro cizince, tak pro majoritní společnost. Bude se jednat o program pro předškolní děti a rodiče a dále o večerní klub pro dospělé. Všechny aktivity chceme realizovat ve společném vzdělávacím prostoru v Karlíně. S nabídkou se snažíme vyjít vstříc potřebám a přáním cílové skupiny. V rámci otevřeného vzdělávacího a integračního centra chceme umožnit rozvoj aktivit podporujících vzdělávání cizinců i Čechů, rozšířit nabídku češtiny pro cizince, nabídnout nízkoprahové kurzy jiných jazyků, umožnit vzdělávací a volnočasové aktivity pro děti a rodiny cizinců i Čechů.  Budeme podporovat aktivity, které naplňují integrační poslání, tedy aktivity a činnosti zaměřené na cizince i Čechy a tím podporovat vzájemnou informovanost, podporovat integraci cizinců v Praze přirozenou cestou.


 

Projekt „Po O“

Realizace projektu: 1. 7. 2013 - 31. 12. 2013

Kontaktní osoba: Lenka Pavelková

V rámci projektu proběhly kurzy českého jazyka pro děti. Kurzy proběhly v posledním týdnu v srpnu formou přípravy na školní docházku. Od  září do prosince 2013 běžely pravidelné kurzy češtiny pro děti. Tyto kurzy byly rozdělené dle věkových kategorií, aby co nejlépe odpovídaly potřebám dětí. Celkový rozsah kurzů bylo 52 vyučovacích hodin.

Projekt podpořila Městská část Praha 8.

 

Poskytování komplexu služeb podporujících integraci cizinců ze 3. zemí v Praze a Středočeském kraji

Podpořeno Ministerstvem vnitra - Evropským fondem pro integraci státních příslušníků třetích zemí  (EIF)

Projekt je určen pro cizince z třetích zemí s legálním pobytem (dlouhodobý pobyt, přechodný pobyt jako rodinný příslušník, trvalý pobyt) žijícím ve Středočeském kraji a v Praze, základní informace jsou poskytovány cizincům bez ohledu na druh pobytu.

 

                                   

 

Kontaktní osoba: Barbora Machová
Doba realizace: červenec 2012 - červen 2013

Projekt nabízí nízkoprahové kurzy češtiny a kurzy přípravy ke zkoušce z českého jazyka A1, bezplatné poradenství, asistenci a informační aktivity cizincům ze třetích zemí žijícím ve Středočeském kraji a v Praze. Sociální a pracovní poradenství je poskytováno na několika místech v regionu - zejména v poradnách v Kolíně, Kutné Hoře, Mladé Boleslavi, poradenství může být poskytováno i v jiných místech v terénu podle potřeb cizinců. Cizinci, pro které je dopravně výhodnější, mohou využít i pražskou poradnu Centra pro integraci cizinců. Poskytována je také asistence při jednání s institucemi a úřady, pracovní poradce pomáhá klientům při vyhledávání zaměstnání a kontaktování zaměstnavatelů. V případě potřeby zajišťujeme pro klienty tlumočení. Součástí je také pravidelná docházka a informační asistence na vybraných pobočkách oddělení pobytu cizinců OAMP MV pro Středočeský kraj. Projekt doplňují informační semináře pro cizince - v průběhu projektu budou realizovány 4 semináře.
Z projektu byly hrazeny nízkoprahové kurzy češtiny v Praze 1, Praze 3, Praze 5, Praze 11 (zde je zajištěno hlídání dětí), Horních Počernicích, Kolíně, Berouně. V jarním semestru 2013 probíhají nízkoprahové kurzy češtiny v Praze 8-Karlíně (zde je u vybraných kurzů hrazeno hlídání dětí), Horních Počernicích, od měsíce března v Kolíně, Berouně, Kladně, Poděbradech. Kurzy přípravy ke zkoušce A1 z českého jazyka probíhaly v Mladé Boleslavi a v Kolíně, na jaře 2013 probíhají v Praze 8-Karlíně.

AAD - asistence azylantům a osobám s doplňkovou ochranou

Podpořeno Ministerstvem vnitra - Evropským uprchlickým fondem (EUF)

Kontaktní osoba: Lucie Ditrychová
Doba realizace: leden 2012 - červen 2013

S podporou Evropského uprchlického fondu realizujeme poradenství osobám s udělenou mezinárodní ochranou (azylem) a osobám s doplňkovou ochranou. Projekt nabízí: sociálně ? právní poradenství, asistence při jednání na úřadech a uplatňování nároků včetně SIP, pomoc s žádostí a státní občanství ČR, pomoc při vyhledání zaměstnání včetně rekvalifikací. Služba je poskytována v poradně v Praze na adrese Kubelíkova 55, Praha 3, v poradně v Kolíně a Mladé Boleslavi a v terénu, dle domluvy.
Informační leták

 

                      

 

Čeština do práce

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu

doba realizace: říjen 2011 - květen 2013

kontaktní osoba : Alena Felcmanová,M.A., alena.felcmanova@cicpraha.org, tel 222 360 834

Cílem projektu je vyvinout inovativní kurz pracovní češtiny s využitím audiovizuálních prvků určený cizincům žijícím a pracujícím v ČR. Kurz cizince vybaví jazykovými prostředky pro lepší komunikaci při výkonu své práce a přispěje tak k vyšší stabilitě jejich pracovního místa. Kurz bude určen také těm cizincům, kteří práci hledají.
Pomůže jim zorientovat se v procesu hledání zaměstnání a vybaví je prostředky, aby byli schopni tímto procesem úspěšně jazykově projít. Kurz vychází z tzv. nízkoprahového principu a bude proto otevřen všem cizincům bez rozdílu země původu, věku, získané kvalifikace nebo dosažené znalosti češtiny.

Základem každé lekce bude krátký videofilm, který účastníkům kurzu přiblíží různé typy pracovního prostředí a různé typy pracovní komunikace. Výhoda audiovizuální složky spočívá v tom, že v omezeném čase dokáže účastníkům přiblížit reálné pracovní prostředí v rozsahu, který by jinak nebyl možný.

Pilotní kurzy na jaře 2013 probíhají v Praze, Kolíně, Berouně, Kladně, Poděbradech, Benešově a v Karlových Varech 

V rámci projektu vznikl manuál kurzu "Čeština pro cizince:audiovizuální kurz češtiny pro cizince", který obsahuje metodiku, výukový videa, pracovní listy  a plány lekcí. 
Manuál je distribuován na speciálních USB discích. Videa jsou též k vidění na www.kurzycestinyprocizince.cz  

 

Projekt Nová perspektiva

Kontaktní osoba: Tereza Růžičková

Doba realizace: červen 2011 - květen 2013

Pro nezaměstnané cizince z Prahy a Středočeského kraje jsme realizovali projekt pracovního poradenství s názvem Nová perspektiva. Cílem projektu bylo usnadnit jeho účastníkům vstup či návrat na trh práce. Projektu se účastnili cizinci z Prahy a Středočeského kraje, kteří měli trvalý pobyt, byli občané EU či jejich rodinní příslušníci nebo rodinnými příslušníky občanů ČR.

Účastníkům byla v rámci projektu poskytnuta komplexní podpora a asistence při hledání práce vycházející z individuálního přístupu a dlouhodobé spolupráce s klientem. Hlavní aktivitou projektu bylo pracovní poradenství, doplněné profesně-diagnostickým pohovorem u personalisty, rekvalifikačními kurzy, motivačními kurzy a nácvikem pracovního pohovoru. Dalším nástrojem zvyšujícím šanci na pracovní uplatnění klientů byl mzdový příspěvek pro zaměstnavatele.

 

 

Poradenství, jazykové vzdělávání, informování a asistence migrantům z třetích zemí, se zřetelem k potřebám pracovních migrantů ve Středočeském kraji a v Praze

Podpořeno Ministerstvem vnitra - Evropským fondem pro integraci státních příslušníků třetích zemí  (EIF)

Projekt byl určen pro cizince z třetích zemí s legálním pobytem (dlouhodobý pobyt, přechodný pobyt jako rodinný příslušník, trvalý pobyt) žijícím ve Středočeském kraji a v Praze, základní informace poskytovány cizincům bez ohledu na druh pobytu.

 

                                   

 

Kontaktní osoba: Barbora Machová
Doba realizace: leden 2011 - červen 2012

Součástí projektu bylo jazykové vzdělávání (nízkoprahové kurzy češtiny), bezplatné poradenství, asistence a informační aktivity cizincům ze třetích zemí, zejména pracovním migrantům, žijícím v regionu středních Čech a v Praze. Sociální a pracovní poradenství bylo poskytováno na několika místech v regionu - zejména v Kolíně, Kutné Hoře, Mladé Boleslavi, i v jiných místech v terénu podle potřeb cizinců. Cizinci, pro které je dopravně výhodnější, využívali i pražskou poradnu Centra pro integraci cizinců. Kromě sociálního poradenství byla poskytována také asistence při jednání s institucemi a úřady, pracovní poradce pomáhal klientům při vyhledávání zaměstnání a kontaktování zaměstnavatelů. Během projektu bylo uspořádáno pět informačních seminářů pro cizince. Dále probíhal monitoring situace cizinců ve Středočeském kraji. U vybraných aktivit bylo zajištěno klientům hlídání dětí a v případě potřeby tlumočení.
Nízkoprahové kurzy češtiny hrazené z projektu byly v Kolíně, Kutné Hoře, Kladně, Čelákovicích, Říčanech, Berouně, Praze 11, Praze 5, Praze 3.

 

Kurz lektorských dovedností -  další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti výuky češtiny jako cizího jazyka a tvorba učebních materiálůKontaktní osoba: Alena Felcmanová
Doba realizace: červenec - prosinec 2012

Projekt „Kurz lektorských dovedností – další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti výuky češtiny jako cizího jazyka a tvorba učebních materiálů měl za cíl zajistit vzdělávání pedagogických pracovníků za účelem zlepšení jejich kompetencí v práci s žáky cizinci, dále rozvoj metodiky výuky češtiny jako cizího jazyka a v neposlední řadě tvorba nových výukových materiálů.  V roce 2012 jsme se zaměřili na rozšiřování nabídky vzdělávání pedagogických pracovníků, především s ohledem na potřeby základních škol. Dále jsme intenzivně pracovali na zajišťování kvality jednotlivých programů formou revize obsahů, plánů výuky a především akreditace jednotlivých výukových programů. V rámci projektu jsme realizovali 5 vzdělávacích aktivit pro pedagogické pracovníky a lektory češtiny jako cizího jazyka. Celkem bylo vyškoleno celkem 51 pedagogických pracovníků a učitelů češtiny jako cizího jazyka především v metodice práce s heterogenní skupinou. Zároveň bylo vytvořeno 50 nových výukových materiálů, které užívají absolventi kurzu i z minulých let. 
 

Najdi svou cenu! Podpora znevýhodněných cizinců při vstupu na trh práce ve Středních Čechách

Kontaktní osoba: Michala Musilová
Doba realizace: březen 2010 - únor 2012

Projekt nabízel komplexní podporu pracovního uplatnění cizincům ve Středočeském kraji, kteří jsou při hledání pracovního uplatnění dále znevýhodněni zdravotním omezením, psychickými problémy, věkem nad 50 let, chybějící kvalifikací či dlouhodobou nezaměstnaností.

Cílem projektu bylo  vytvořit u klientů reálnou představu o pracovním uplatnění, minimalizovat osobní znevýhodňující bariéry, zvýšit kvalifikaci klienta v oblasti znalosti češtiny i ve specifických profesích a dále zprostředkovat klientům pracovní zkušenost formou míst na zkoušku a nalézt odpovídající zaměstnání.

Hlavní aktivitou projektu bylo systematické pracovní poradenství, doplněné podle individuálních potřeb klienta nízkoprahovými kurzy ČJ, sociálním a psychologickým poradenstvím, profesní diagnostikou, zprostředkováním a hrazením specifických kurzů a místa na zkoušku. Účastníkům projektu byly průběžně poskytována podpůrná opatření.

 

INNO - VET

Projekt Partnerství v programu Leonardo da Vinci v rámci Programu celoživotního učení, realizovaný z finanční podpory Evropské unie.
Doba realizace: 1. srpen 2009 - 31. červenec 2011
Místo realizace: Praha a mobility - Dánsko, Finsko, Irsko, Holandsko, Norsko
Kontaktní osoba: Alena Felcmanová

Výzvou na kterou projekt INNO-VET reagoval, jsou těžkosti zaměstnavatelů při práci se zaměstnanci, jejichž rodným jazykem není jazyk dané země (etnické menšiny, migranti) a problematické zkušenosti těchto zaměstnanců (jejich postoje k získávání vědomostí) při nástupu na pracoviště. Tyto problémy pak mohou vyústit do podprůměrných pracovních výsledků, ohrozit jakýkoliv kariérní postup zaměstnance, snížit produktivitu zaměstnavatele a eventuálně ovlivnit jiné zaměstnance při zaměstnávání pracovníků z jiných evropských zemí.

Partnerství INNO-VET zkoumalo inovativní modely dobré praxe v rámci celoživotního vzdělávání, které zlepšuje odbornou přípravu zaměstnanců, kteří nejsou rodilými mluvčími. Celkovým výstupem z partnerských workshopů bude sborník na bázi "peer-review" zkoumaných modelů odborné přípravy společně s akčním plánem/rámcem dalšího rozvoje a přejímání dobré praxe mezi partnery.

Říjen 2020 »
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Facebook    


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.