O nás

Projekty

ZAPOJ SE! - Programy pro zapojení migrantů a české majority  

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Kontaktní osoba: Vladislav Günter
Doba realizace: 1. 8. 2014 - 30. 4. 2016

Cílem projektu je podpořit rovné příležitosti migrantů v ČR skrze přímou práci s migranty (nediskriminační zacházení při výkonu zaměstnání a zapojení do běžného vzdělávacího systému dětí migrantů). Prostřednictvím zapojování příslušníků majority a osvětového působení i skrze vzdělávání pracovníků žadatelů v přímé péči chce projekt dodat nové nástroje ochrany migrantů před diskriminací a podpory rovných práv, a to zejména během zaměstnání a v přístupu ke vzdělání. V rámci projektu vzniknou nové metodiky sociální práce s migranty a  rodinné kursy češtiny pro cizince. Vedle toho projekt nabídne i řadu veřejných akcí (besed) na uvedená témata i mediální školení zaměstnanců CIC či publikaci zahrnující různé kazuistiky a příklady dobrých praxí.

Konkrétní nabídku služeb cizincům - zaměstnancům, cizincům - rodičům a dětem školního věku a v neposlední řadě školám naleznete v sekci Ke stažení.

 

SPOLEČNÝ KRAJ - S cizinci jako s našinci

Podpořeno Evropským fondem pro integraci státních příslušníků třetích zemí (EIF) a Ministerstvem vnitra ČR.

Kontaktní osoba: Vladislav Günter
Doba realizace: 1. 7. 2014 - 30. 6. 2015

Projekt je zaměřen na rozvíjení spolupráce mezi poskytovateli služeb cizincům ve Středočeském kraji a zástupci obcí zapojenými do integrace cizinců na místní úrovni, mezi místními institucemi i rodinnými centry s cílem efektivního a aktivnějšího zapojení majority v této oblasti. Součástí projektu je i oslovení české veřejnosti prostřednictvím mediálních aktivit - kampaně, aktualizace a rozšíření materiálů oslovujících českou veřejnost s hlubším zájmem o migrační a integrační problematiku: příručka pro dobrovolníky a příručka "Jak efektivně komunikovat s cizincem".

 

                      

 

AAD2-asistence azylantům a osobám s doplňkovou ochranou

Podpořeno Ministerstvem vnitra - Evropským uprchlickým fondem (EUF)

Kontaktní osoba: Lucie Ditrychová
Doba realizace: 1.1. 2014 - 30. 6. 2015

S podporou Evropského uprchlického fondu realizujeme poradenství osobám s udělenou mezinárodní ochranou (azylem) a osobám s doplňkovou ochranou. Projekt nabízí: sociálně právní poradenství, asistenci při jednání na úřadech a uplatňování nároků včetně SIP, pomoc s žádostí a státní občanství ČR, pomoc při vyhledání zaměstnání včetně rekvalifikací, pomoc při zajištění léků a zdravotnických pomůcek. Služba je poskytována v poradně v Praze na adrese Kubelíkova 55, Praha 3, dále v poradně v Kolíně, Mladé Boleslavi a v Liberci, a také v terénu dle domluvy.


Informační leták

 

                      

 

Projekt „Zkuste učit váš jazyk: cizinci jako lektoři jazyků"

Realizace projektu: 1. 6. 2013 - 31. 12. 2014
Kontaktní osoba: Lenka Pavelková

Cílem tohoto projektu je vytvořit nový kurz lektorských dovedností, tentokrát pro cizince trvale žijící v Praze, kteří chtějí učit svůj jazyk, zejména ruštinu a vietnamštinu. Formát kurzu bude založen na stávajícím kurzu lektorských dovedností pro výuku češtiny, který CIC pořádá již několik let.

V rámci projektu proběhnou dva pilotní kurzy lektorských dovedností pro cizince včetně praxí. Tyto kurzy budou zdarma.

Letáček pro zájemce o účast v kurzu lektorských dovedností naleznete ZDE.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a rozpočtu Magistrátu hl. m. Prahy.

Evropský sociální fond

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

 

Projekt „CHCEME TU USPĚT“

Nedaří se vám dlouhodobě nalézt zaměstnání? Schází vám potřebná kvalifikace?

Hlavním cílem projektu je podpořit nezaměstnané cizince žijící trvale ve Středočeském kraji, při vstupu na český trh práce.

KDY:

od 1. 5. 2013 do 30. 4. 2015

PRO KOHO:

Projekt je určen pro cizince ze Středočeského kraje, kteří mají trvalý pobyt, jsou občané EU či jejich rodinní příslušníci nebo jsou rodinnými příslušníky českých občanů.

CO NABÍZÍME:

 • Podporu a asistenci při hledání práce
 • Individuální přístup a dlouhodobou spolupráci
 • Profesně-diagnostický pohovor u personalisty (zhodnocení možností pracovního uplatnění aktuálně i s výhledem do budoucna)
 • Kvalifikační, rekvalifikační kurz či odbornou zkoušku (pokusíme se zajistit pro vás kurz, který bude nejlépe odpovídat vaší profesní specializaci)
 • Kurzy profesní češtiny (zaměřeny na odbornou terminologii konkrétního oboru, ve které daný účastník hledá pracovní uplatnění)
 • Tréninkové programy – jak na hledání práce (příprava na výběrové řízení, komunikace v pracovním prostředí)
 • Nácvik nebo videotréning pracovního pohovoru
 • Mzdový příspěvek pro zaměstnavatele (podaří-li se najít vhodné zaměstnání)

Jak se přihlásit:

Kontaktujte pracovní poradkyně ve Středočeském kraji a Praze:

Mgr. Barbora Machová

barbora.machova@cicpraha.org

tel.: 222 362 452

Bc. Martina Čáslavová

martina.caslavova@cicpraha.org

mobil: 774 866 838

S každým zájemcem vyplníme dotazník a zjistíme aktuální situaci klienta. Od účastníků projektu vyžadujeme aktivní přístup a motivaci pro hledání práce. Schůzku lze domluvit také osobně v konzultačních hodinách

Letáček ke stažení zde:

CZE/ENG
CZE/RU

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 

Projekt PUSH UP - Příležitost uplatnit svou hodnotu

Nedaří se vám dlouhodobě nalézt zaměstnání? Schází vám potřebná kvalifikace? Bydlíte v Praze?

Cílem programu je naučit účastníky efektivně hledat práci a umožnit účastníkům zvýšit si kvalifikaci nebo se naučit něco nového a zvýšit tak své šamce najít práci.

Kdy:

od 1. 7. 2012 do 31. 12. 2014

Pro koho:

Projekt je určen pro cizince z Prahy, kteří mají trvalý pobyt, jsou občané EU či jejich rodinní příslušníci nebo jsou rodinnými příslušníky českých občanů

Co nabízíme:

 • Podporu a asistenci při hledání práce (formou pracovní poradenství)
 •  Individuální přístup a dlouhodobou spolupráci
 • Profesně-diagnostický pohovor u personalisty (zhodnocení možností pracovního uplatnění aktuálně i s výhledem do budoucna)
 • Kvalifikační, rekvalifikační kurz či odbornou zkoušku (pokusíme se zajistit pro vás kurz, který bude nejlépe odpovídat vaší profesní specializaci)
 • Kurzy češtiny do práce a češtiny podle konkrétní profese
 • Motivační kurzy (kurz komunikačních dovedností a kurz přípravy na výběrové řízení)
 • Mzdový příspěvek pro zaměstnavatele (podaří-li se najít vhodné zaměstnání)

Jak se přihlásit:

Kontaktujte pracovní poradkyně  na tel.: 222 362 142 nebo e-mailu

Kateřina Ošancová:  katerina.osancova@cicpraha.org

Lukáš Wimmer: lukas.wimmer@cicpraha.org

 

S každým zájemcem vyplníme dotazník a zjišťujeme aktuální situaci klienta. Od účastníků projektu vyžadujeme aktivní přístup a motivaci pro hledání práce.

Schůzku lze domluvit také osobně v konzultačních hodinách

Letáček ke stažení zde:
CZE/ENG
CZE/RU

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a rozpočtu Magistrátu hl. m. Prahy.

Evropský sociální fond

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

 

Sociální poradenství pro migranty žijící v ČR

Podpořeno Ministerstvem práce a sociálních věcí, Magistrátem hl. m. Prahy

Kontaktní osoba: Barbora Machová
Doba realizace: 1. 1. 2014 - 31. 12. 2014

Projekt je zaměřen na sociální poradenství všem dospělým cizincům (a jejich rodinám) s trvalým či dlouhodobým pobytem nebo azylem na území ČR. Projekt probíhá v kanceláři CIC i v terénu po celém území Čech a kraje Vysočina a kromě běžného poradenství je zaměřen -  také na zprostředkování specializovaných služeb v oblasti pomoci handicapovaným, zdravotnictví, vzdělávání, práce apod. To vše pro snazší integraci imigrantů do české společnosti, pro eliminaci rizika jejich sociálního vyloučení, chudoby, diskriminace a zneužívání ze strany různých nelegálních či pololegálních struktur.
V případě zájmu kontaktujte kteroukoli z našich poraden.

                  


Our First time - Evropský dobrovolník v CIC poprvé

Centrum pro integraci cizinců se účastní projektu Evropské dobrovolné služby v rámci, které hostí dobrovolnici z Ukrajiny. Ta v CIC pomáhá s propagací, evaluací a komunikací s klienty.

Doba realizace: 1. 9. 2013 - 31. 8. 2014.

 

 

 

Pokračující asistence cizincům na pracovištích Oddělení pobytu cizinců OAMP MV ČR pro Středočeský kraj

Podpořeno státní dotací z programu "Integrace cizinců 2014" financovaného Ministerstvem vnitra ČR.

Asistenční služby cizincům ze třetích zemí budou poskytovány na odděleních pobytu cizinců OAMP pro Středočeský kraj, a to Pracoviště Praha II, s působností okres Praha-západ, se sídlem Zborovská 1505/13, Pracoviště Kladno, působnost: okresy Kladno a Rakovník, Severní 2952, a Pracoviště Kutná Hora, Hornická 642, s působností okresy Kutná Hora, Kolín, Nymburk. V rámci asistenčních služeb budou cílové skupině předávány všeobecné informace, poskytováno odborné sociální poradenství ve věcech pobytu, informace o službách CIC a dalších organizací relevantní dle situace konkrétního cizince, bude nabízena přímá asistence při projednávání záležitosti cizince na přepážce. Asistenční služby budou poskytovány na všech pracovištích vždy ve středu dopoledne. V tomto čase zde bude přítomen sociální pracovník CIC.

 

    

 

Leden 2021 »
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Facebook    


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.