O nás

Podnikání

Cizinci s trvalým pobytem, poživatelé mezinárodní ochrany, občané EU, EHS a Švýcarska, mohou provozovat živnost za stejných podmínek jako česká osoba. To znamená, že cizinec tu může mít firmu, a nemusí mít pobyt. ALE: Cizinci, kteří hodlají na území České republiky provozovat živnost (OSVČ), musí doložit živnostenskému odboru povolení k pobytu (vízum k pobytu nad 90 dnů, povolení k dlouhodobému pobytu, přechodný pobyt RP, trvalý pobyt, ale nakonec i překlenovací štítek...). Nelze přijet na krátkodobé vízum a tady to měnit na dlouhodobé. Účel musí být podnikání, jinak cizinec s dlouhodobým pobytem nemůže měnit účel na podnikání dříve než za dva roky. Cizinci v ČR typicky jsou ve dvou různých režimech, buď jako jednatelé (nebo společník) s.r.o. anebo jako držitelé živnostenského oprávnění. První možnost byla před rokem 2011 vedena jako účel účasti v právnické osobě, nekterá tato víza ještě dobíhají. Nyní vše sloučeno pod účel podnikání.


Postup: chce-li tu cizinec nově podnikat, podá si na živn.odboru žádost o výpis z živnostenského rejstříku (lze v zastoupení), k žádosti o vízum dá potvrzení, že je podaná žádost s číslem jednacím, pod kterým je vedeno (tzn.k této chvíli že dal všechny všeobecné náležitosti, které daný druh živnosti vyžaduje). ŽL dostane až ve chvíli, kdy má vízum nebo povolení k pobytu. ŽL nebo výpisy jsou také vydány na dobu platnosti víza/pobytu, to znamená, že podnikající cizinec se může dostat do situace, že tu má fungující firmu, jeho původní vízum/pobyt platí, protože si včas podal žádost o DP nebo prodloužení, ale to mu nebylo včas vystaveno, tudíž platnost ŽL mu propadla (je v situaci, kdy si nemůže platnost ŽL/výpisu prodloužit.) Lze řešit překlenovacími štítky /na takovou dobu, aby mělo smysl žádat o nový výpis z ŽR/.

Podnikání občanů EU - jedná-li se o státní příslušníky Evropské unie, státní příslušníky státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru a občany Švýcarska, mohou podnikat za stejných podmínek, jako občané ČR. Oproti cizincům ze zemí mimo EU je nejen zaměstnání, ale i podnikání (živnost, OSVČ) dostane do veřejného zdravotního pojištění.

Živnosti se dělí na ohlašovací a koncesované. Do ohlašovacích se řadí živnosti řemeslné, vázané a volné. Každá kategorie živností má své specifické požadavky na odbornou způsobilost potenciálních živnostníků. Jsou všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti.
Všeobecné podmínky:
– dosažení věku 18 let;
– způsobilost k právním úkonům;
– bezúhonnost;
Zvláštními podmínkami provozování živnosti jsou odborná nebo jiná způsobilost, pokud je živnostenský zákon nebo jiné předpisy vyžadují.
Platná právní úprava rozeznává:
– živnosti ohlašovací (u nichž právo provozovat živnost vzniká ohlášením živnosti živnostenskému úřadu a osvědčuje se vydáním výpisu z živnostenského rejstříku),
– živnosti koncesované, u nichž právo podnikat vzniká udělením koncese a osvědčuje se vydáním výpisu z živnostenského rejstříku.


Například požadavky na kuchaře:
o RT ze země původu, ne starší 3 měsíců + úřední překlad; RT z ČR
o Pas a Povolený pobyt (min.dlouhodobý, přechodný, ne Schengenské vízum), může být překlenovací štítek, má-li datum platnosti dostatečné pro realizaci podnikání.
o Sídlo podnikání x Místo podnikání („provozovna“); musí být souhlas majitele objektu, nejedná-li se o nemovitost v soukr.vlastnictví toho podnikatele
o Vyplněný formulář
o 1000 Kč poplatek
o Odbornost – vyučení nebo škola (ze země původu musí být nostrifikované), nebo 6 let praxe v oboru, nemá-li – odpovědný zástupce, který to splňuje
o Osobní podání nebo podpis zástupce (plná moc)
Info: http://www.podnikatel.cz/specialy/zacinajici-podnikatel/druhy-zivnosti/

Zdravotní pojištění podnikatelů – mimo EU – kdo nemá TP, nedostává s tím do v.z.p., musí si sjednat komerční pojištění. EU – jako podnikatel se přihlašuje do v.z.p. a je pojištěn v ĆR stejně jako zaměstnanec. Musí hradit zálohy na zdravotní pojištění, vyúčtovat.

Po začátku podnikání je povinné:
1. Přihlásit se na finanční úřad k dani z příjmu. První rok se zálohy neplatí (nemusí platit), po účetním období se udělá daňové přiznání a daň se zaplatí, poté FÚ vydá platební výměr, podle kterého je potřeba platit další zálohy na daně, ty pak na konci roku opět zúčtovat.
2. Zaregistrovat se na správě sociálního zabezpečení k sociálnímu pojištění jako OSVČ. Zde se musí platit měsíční zálohy v minimální výši, bez ohledu na to, zda jsou příjmy z podnikání, nebo ne. Po daňovém přiznání se podá přehled, podle toho se doplatí. Zálohy se nevrací, vrací se jen přeplatek, pokud tak výpočty vyjdou a zálohy byly vyšší než minimální. Jediná možnost jak neplatit zálohy je přerušit podnikání. *
Nemocenské pojištění není pro živnostníky povinné! Mohou se přihlásit k nemocenskému pojištění dobrovolně a platit zálohy. Neučiní-li to, nebudou mít žádné dávky z tohoto titulu-nejčastěji se jedná o nemocenskou a dávky v mateřství. (Aby vznikl nárok, musí být splněna podmínka účasti na nemocenském pojištění min.270 dnů za poslední 2 roky.) Pojistné velmi levné – v r.2013 – 115 Kč měs.
3. Zaregistrovat se na svoji zdravotní pojišťovnu ke zdravotnímu pojištění jako OSVČ, pokud má podnikatel přístup do veřejného zdravotního pojištění (trvalý pobyt, azyl). Pokud ne, musí si sjednat komerční zdr.poj., na které nejsou žádné odvody, je zvlášť.
Pozn. Lze udělat jednotným registračním formulářem na ŽO, ale stejně u pojiš´toven musí zjistit bankovní spojení a variabilní symbol, na který poukazovat zálohy.
Pozor – kdo předkládá prostředky k pobytu při prodlužování povolení k  pobytu („finanční zajištění“), jeho daňové přiznání nemůže být nula.
 

Přerušení, pozastavení, obnovení živnosti

Provozování živnosti lze přerušit na jakkoli dlouhou dobu. Nežádá se, ale oznamuje  se (přerušení živnosti je nutno oznámit do osmi dnů správě sociálního zabezpečení, případně zdravotní pojišťovně). Živnostenský úřad (odbor) informovat není nutno, ale lze tam provést obě dvě oznámení prostřednictvím jednotného registračního formuláře; je možné udělat na kterémkoliv živnostenském úřadě. V této době je možné i žádat o podporu v nezaměstnanosti, je to vlastně jediný způsob, jak se mohou dostat do evidence ÚP i podnikatelé. Registrační formulář:  http://www.jakpodnikat.cz/formulare-zalozeni-zivnosti-zahajeni-podnikani.php

Toto a další informace:

http://www.mvcr.cz/clanek/informacni-publikace-pro-cizince-ze-zemi-mimo-eu.aspx Pokud by cesta nefungovala, je to Informační publikace pro cizince ze zemí mimo EU na stránkách mvcr.cz/cizinci, záložka Občané třetích zemí. V tištěné podobě jako brožura v poradnách CIC.
• zevrubná brožura GLE v češtině, angl. a ruštině – Příručka pro začínající podnikatele, http://gle.cz/ke-stazeni/publikace/
• na S: SocPor/Podnikani_dane_pojisteni
• v angličtině: http://alexio.cz/business/business_types_in_czech_republic.html
• Odvody: Letáky Inbáze v SocPor/Podnikani_dane_pojisteni/Danove priznani povinnosti podnikatelu; každý rok jsou jiné, doporučuji se kolem března podívat na stránky www.inbaze.cz nebo se zeptat v jejich Sociálním poradenství. Bývají v mnoha jazycích, "Ke stažení" - poslední rok.

www.jakpodnikat.cz

• Podnikání zaměstnanců – souběh zaměstnání a podnikání,  http://www.podnikatel.cz/specialy/podnikani-na-vedlejsak/podnikani-zamestnancu/
http://www.domavcr.cz/rady-pro-zivot-v-ceske-republice/podnikani
• Podrobný návod CPIC Pardubice jak postupovat když chci podnikat jako cizinec  je v téže složce pod názvem Navod pro cizince podnikani, je staršího data a upravený pro Pardubice, ale obsahuje detailní informace jak postupovat, které jinde nejsou
 

Duben 2019 »
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Facebook    

Facebook Facebook Kurzů češtiny CIC
 


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.