O nás

Zákony a užitečné odkazy

Zákony

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů,
Zákon č. 325/1999 Sb. o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb.
Zákon č. 108/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o sociálních službách
Zákon č. 186/2013 Sb. o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů
Zákon č. 435/2004 Sb. z dne 13. května 2004 o zaměstnanosti
Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, do něj včleněn Zákon o rodině v podobě odd. RODINNÉ PRÁVO (§ 655 - § 975)
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 401/2012 Sb. ze dne 7. 11. 2012 o sociálně právní ochraně dětí
Zákon č. 110/2006 Sb. o životním a existenčním minimu
Zákon č.111/2006 Sb. - o pomoci v hmotné nouzi
Zákon č. 582/1991 Sb. - o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Zákon č.155/1995 Sb. - o důchodovém pojištění a Vyhláška, kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění 284/1995 Sb.

Další použitelné informace

Návod pro odpovědi na dotazy z EU – hledání práce, zdravotní pojištění
Hledání práce – občané EU – co by měli vědět před odjezdem a užitečné odkazy před odjezdem, a i když už přicestovali:
•         portál EURES; pokud tu už jsou: Eures poradci sedí na KOP ÚP a jejich poslání je pomáhat lidem z EU
•         Otázky a odpovědi, http://portal.mpsv.cz/eures/faq (zájem o zaměstnání v zemích EU/EHC, inzerce pracovních příležitostí, info o život.a prac. podmníkách v zemích EU, služby Eures – komu určeny, atp.) – v ČJ a AJ
•         vyhledávání pracovních pozic v Evropě: https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=cs&acro=job&catId=482&parentCategory=482&langChanged=true ( nahoře zakliknout, v jakém jazyce se to bude prohlížet, jsou tam všechny členské jazyky a pak tazateli už poslat link v tom jazyce!!!)
•         EVROPSKÁ KOMISE - Stránky Evropské komise, také ve všech jazycích, toto je v ČJ:  Práce v jiné zemi EU (Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování), http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=cs&catId=25  (opět tazateli poslat už link v jeho jazyce)
•         Vaše práva v jednotlivých zemích, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=858&langId=cs ; nejprve se klikne na vlajku země, pak na jazyk, ve kterém si to bude tazatel prohlížet (tzn.většinou chce vědět jaká jsou práva v ČR a pak zvolí svůj jazyk)
 

Květen 2019 »
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Facebook    

Facebook Facebook Kurzů češtiny CIC
 


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.