O nás

Vzdělávání

Vzdělání


Školy

Mateřská škola
 Děti 3-6 let
 Nepovinná
 Obec je ale povinna rok před nástupem na ZŠ zajistit umístění dítěte do MŠ dle trvalého bydliště (pokud nelze dítě přijmout z kapacitních důvodů do vybrané MŠ, zařadí dítě do jiné MŠ)
 Přednostně přijímají děti
o v posledním roce před nástupem na ZŠ
o S trvalým bydlištěm v místě MŠ
o Mají školku blízko
o Které už mají ve školce sourozence
o Pokud pracují oba rodiče
 Poplatky za státní MŠ
o Školné okolo 500Kč/měsíc, stravné cca 30Kč/měsíc
o Děti v posledním (3.) roce MŠ školné ze zákona neplatí (to lze nejvýše 12 měsíců)
 Podmínky přijetí:
o Povinné očkování
o Osobní doklady
o Většina MŠ vyžaduje lékařské potvrzení
 Zápis:
o Termíny zápisu vyvěsí ředitel v budově školy
o Zápis zpravidla leden – duben (nástup do MŠ je v září)
o Přihlášení proběhne podáním písemné přihlášky řediteli MŠ (přihlášku lze vyzvednout v příslušné MŠ)
 Žádost o přijetí do MŠ je bezplatná a měla by být vyřízena do 30 dnů
 Ředitel MŠ rozhoduje o přijetí dítěte do školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce
o Dítě může být přijato i v průběhu školního roku
 O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhoduje ředitel mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost
 Seznam mateřský škol: http://materske-skoly.cz/katalog-skolek.asp

Základní škola
 Od 6-15 (ve výjimečných případech do 17 let)
 Povinná pro:
o Občany ČR a děti občany jiného členského státu EU, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů
o cizince, kteří pobývají na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů
o účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany
 zápis
o děti, které do 31. srpna dovrší 6 let věku
o Dítě, které dosáhne 6. roku až v době od září do konce června, může být přijato, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce
o Zápis probíhá mezi 15. lednem a 15. únorem-termíny jsou vyvěšeny na budově školy
o Při zápisu škola neformálně zjišťuje připravenost dítěte
 U dětí cizinců neexistuje standardní metodika pro zařazení dítěte do ročníků ZŠ
o Často jsou podle znalosti ČJ zařazeni do nižší třídy
o Praxe ukazuje, že zařazení do věkově stejného kolektivu je efektivnější
 Pokud je dítě zařazeno do nižší třídy, není jednoduché zařazení změnit-je to podmíněno splněním rozdílových zkoušek
o Nejdůležitější je, aby žák stihnul dokončit základní vzdělání – na ZŠ může být do 18 let
 Děti je možné přihlásit na kteroukoliv ZŠ, pokud má škola volné místo, totéž se týká i přehlášení

Střední škola
 K přihlášce na SŠ může škola vyžadovat vysvědčení z české školy, nebo nostrifikaci ZŠ vysvědčení
o nostrifikaci vyžadují hlavně státní školy, naopak soukromé SŠ ne
o Z odůvodněných důvodů je možné toto vyřešit i čestným prohlášením rodičů, po dohodě se školou
http://www.stredniskoly.cz/

Vysoká škola
 Přijímací zkoušky
o platí stejná pravidla jako pro Čechy
o poplatek 500Kč za přihlášku
o přihláška ke studiu se odevzdává do března, v případě některých (převážně uměleckých) VŠ již v říjnu, listopadu (http://www.formulare-ke-stazeni.cz/formular-prihlaska-na-vysokou-skolu.html)
o Pro přijetí je potřeba mít doklad o absolvování SŠ (případně nostrifikaci diplomu u zemí u nichž to vyžaduje mezinárodní smlouva-viz níže)
 Studium v českém jazyce je na veřejných VŠ zdarma
 Mnoho veřejných i soukromých VŠ nabízí studentům cizincům přípravné kurzy ČJ pro studium na VŠ (roční kurz/cca 100 000Kč – každodenní výukou má být dosaženo úrovně B2)
 Je možno studovat i v AJ – nutné platit školné (150 000-230 000Kč/rok)
 POZOR!!! Pokud studuje dítě do 26 let a žije přitom alespoň s jedním rodičem, který je nezaměstnaný a pobírá sociální dávky
o je studentovi vypláceno životní minimum
o pokud student žije sám, sociální odbor NEMUSÍ vyplácet ŽM!
Pozn. Kde končí naše možnosti .- META – NNO zabývající se mladými migranty a inkluzívním vzděláváním.

Nestačí-li naše zdroje – NNO pomáhající mladým migrantům – META
 

Květen 2019 »
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Facebook    

Facebook Facebook Kurzů češtiny CIC
 


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.