O nás

Příspěvek na péči

rozhoduje Krajská pobočka Úřadu práce - sociální pracovník UP provede sociální šetření v bydlišti, zašle žádost o posouzení stupně závislosti na OSSZ, na základě zpráv lékařů a zprávy ze soc.šetření posudek vydává LPS OSSZ, na základě posudku rozhodne ÚP.

Při posuzování stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat tyto základní životní potřeby – 10 oblastí. Hodnotí se funkční schopnost v důsledku nepříznivého zdrav.stavu (ne neschopnost zvládat z jiných důvodů, protože se např. nenaučil...) + přihlíží se k zachovalému potenciálu, využití pomůcek. Oblasti:
a) mobilita,
b) orientace,
c) komunikace,
d) stravování,
e) oblékání a obouvání,
f) tělesná hygiena,
g) výkon fyziologické potřeby,
h) péče o zdraví,
i) osobní aktivity,
j) péče o domácnost.

Stupně závislosti: I tři - čtyři potřeby PP 800 Kč dospělí /3000 Kč děti
   II pět – šest  4000 Kč / 6000 Kč 
   III sedm – osm  8000 Kč / 9000 Kč
   IV devět – deset  12000 Kč / 12000 Kč
U dětí je PP vyšší, protože od 2012 zrušen souběh PP + rodičovského příspěvku. zato podle §12 se dá PP zvýšit u dětí o 2000 měsíčně, pokud součet příjmů posuzovaných osob (dle SSP) je menší než 2násobek ŽM


prováděcí právní předpis: vyhláška 391/2011, kterou se mění dřívější vyhláška č. 505/2006 –V příloze č. 1 vyhlášky jsou vymezeny velmi obecně aktivity, které se u jednotlivých životních potřeb hodnotí. Pro posouzení neschopnosti zvládat danou životní potřebu stačí když není zvládnuta alespoň jedna vymezená aktivita.

PP se nevyplácí při hospitalizaci po celý kalendářní měsíc
PP se vyplácí prostř. Karty sociálních systémů. Příjemce PP je povinen mj. ohlásit zajištění péče (kdo poskytuje), hlásit změny v zajištění péče, na vyžádání kontroly prokázat, že PP byl využit k zajištění pomoci - buď dokladem o platbě, nebo "způsobem který osvědčí využití příspěvku".
Poskytuje-li péči někdo jiný než člen rodiny a není to soc.služba, je dle §83 – novinka -asistent sociální péče – jsou povinni sepsat smlouvu, která mj. obsahuje rozsah péče a výši úhrady, je povinen vyúčtovávat úhradu, zato to má započitatelné pro zdravotní pojištění a jako náhradní dobu pro důchod

K příspěvku na péči:
http://socialnireforma.mpsv.cz/cs/23

Smlouva pro asistenty péče, různorodé novinky a kritika nového systému
http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/723-informace-c-6-vzorova-smlouva-pro-asistenty-pece.html

Červen 2019 »
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Facebook    

Facebook Facebook Kurzů češtiny CIC
 


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.