O nás

Rodinný příslušník, sám občan mimo EU a sloučení/rodinné soužití s občanem mimo EU a EU

Sloučení rodiny s cizincem pobývajícím zde na povolení k D nebo T pobytu – RP ze 3.země – lhůta na vyřízení žádosti 270 dnů, žádá přes zastupitelský úřad. Sloučený cizinec má obdobná práva jako nositel povolení, tzn.pokud ten nepotřebuje povolení k zaměstnání, nepotřebuje ho ani sloučená osoba.

o             Rodinné soužití s občanem ČR – RP ze 3.země – žádá o povolení k přechodnému pobytu, http://www.mvcr.cz/clanek/prechodny-pobyt.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d Žádá do 3 měsíců od vstupu na území. Kromě RP může žádat i cizinec, má-li s občanem EU (ČR) vztah obdobný vztahu rodinnému a žije s ním ve společné domácnosti. Není-li zaměstnán u zaměstnavatele se sídlem v ČR, nebude účasten veřejného zdravotního pojištění do doby získání TP.

o             Rodinné soužití s občanem EU. Občan EU zde musí mít (nejméně) přechodný pobyt, (pro sebe ho nepotřebuje, ale pokud se s ním má někdo sloučit tak musí mít Potvrzení o přech.pobytu.)

o             Dlouhodobě pobývající rezidenti EU v jiných státech EU a jejich rodinní příslušníci. Pokud rezident jiného členského státu EU, na území hodlá pobývat přechodně po dobu delší než 3 měsíce, podá žádost o povolení k dlouhodobému pobytu, totéž udělá rodinný příslušník, pokud má s ním povolen pobyt za účelem společného soužití rodiny na území státu, který rezidentovi jiného členského státu EU toto právní postavení přiznal. Lhůta pro vyřízení žádosti 120 dní.

Je-li potřeba dát dodatek k žádosti, a není žádná výzva ze strany MV, dopis (příloha) s číslem jednacím a doporučeně se adresují:

o             V případě podání na zastupitelském úřadu na ZÚ

o             MV ČR, OAMP, P.O. Box 19, 161 00 Praha 6

Březen 2019 »
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Facebook    

Facebook Facebook Kurzů češtiny CIC
 


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.