O nás

Právní pomoc, NNO

Jakýkoliv člověk si může nechat pomoci, či se nechat zastoupit jinou osobu (a to kýmkoliv, i člověkem bez právního vzdělání, obvyklé je ovšem zastoupení advokátem) – a to ve všech řízeních před soudy, při sepisování smluv, ale i při podání žádosti o rozvod atd.

V  trestních věcech a zpravidla také před soudy vyšších instancí (Nejvyšší soud, Ústavní soud), je zastoupení nutné, a až na výjimky jej může vykonávat pouze registrovaný advokát. Ten zastupuje svého klienta na základě plné moci, která je mu udělena pro celé řízení. Takže např. i pošta chodí zástupci.
Jak vybrat advokáta
- podle zaměření, na které se specializuje (lze vyhledat v seznamu České advokátní komory)
- podle místa
Cena služeb advokáta
- záleží na dohodě mezi klientem a advokátem, nebo je určena advokátním tarifem (upravuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti). Cenu určí zjm. podle času stráveném na případě a počtu úkonů (ale i např. cestovné, soudní poplatky), 
- někteří advokáti také mohou poskytnout službu zdarma, nebo za sníženou odměnu, případně se lze domluvit na odměně pouze v případě úspěchu ve věci apod.
- je-li klient již účastníkem řízení (občanskoprávního, trestně právního jako podezřelý, obviněný, obžalovaný, nebo poškozený), a nemá dostatek peněz, může soud ustanovit právního zástupce (bude klienta zastupovat bezplatně nebo za sníženou odměnu, v některých případech mu bude odměnu zpětně hradit stát)

NNO

Některé NNO, které poskytují služby cizincům mají bezplatné právní poradenství, v rámci kterého dokáží poradit s cizineckou problematikou a některými dalšími právními záležitostmi (většinou pracovně-právní); pro další zastupování je nutno se domluvit s právníkem, bude pravděpodobně placené. Některé záležitosti, se kterými cizinec přijde, nemají žádný cizinecký aspekt (neuhrazené faktury, nájem bytu,...), tak je možné využít jiného poradenství, například Občanské poradny. Ty mají i specializovanou složku – Dluhové poradny - zdarma.
Různé životní situace a jak je řešit (exekuce, otcovství, právní pomoc, rovné zacházení, úprava styku obou rodičů s dítetem, potřebuji sociální službu, zařízení pro zajištění cizinců,....): www.ochrance.cz/stiznosti-na-urady/chcete-si-stězovat/zivotni-situace-problemy-a-jejich-reseni 


Vzory podání:
http://www.potrebujipravnika.cz/vzory-pravnich-podani
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni

Červenec 2019 »
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Facebook    

Facebook Facebook Kurzů češtiny CIC
 


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.