O nás

Cestování, cestovní doklady, MO, DP, TP, překlenovací štítky

Mezinárodní ochrana:

Poživatelné mezinárodní ochrany nemají k dispozici svůj cestovní pas ze země původu, jejich pas je uložen na MV. Cestovat do zahraničí mohou azylanté/DO na základě platného cestovního dokumentu (Ženevského pasu, travel document) a případně víza. Tento doklad deklaruje, že cizinec je pod ochranou České republiky, a že se v případě potíží může v zahraničí obrátit na zastupitelský úřad ČR. Na základě platného povolení k pobytu (azyl) a cestovního dokladu vydaného ČR na základě mezinárodní smlouvy se lze volně pohybovat na území schengenských států, pokud cizinec splňuje podmínky vstupu dle Schengenského hraničního kodexu a není veden v SIS II. Je povinnost přihlášení se na příslušném úřadě v daném státu do 3 dnů od dne vstupu.

O cestovní doklad (Travel document) vse žádá u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22, v Brně, Ostravě a Plzni u magistrátu, v jejichž správním obvodu je cizinec přihlášen k  pobytu. Při cestování po EU azylanti nepodléhají vízové povinnosti, mohou se po státech EU pohybovat volně až 3 měsíce (podmínka 90/180). U ostatních zemí se cestování ve většině případů řídí vízovou povinností země původu. U azylantů je nutno většinou jet vyřídit na Letnou! Nikde jinde neudělají (i když by mohli.)


Pozor! Povinnost platí i pro průjezdní víza (pokud daný stát víza vyžaduje). to že má cizinec někde povolený pobyt nemusí být pro danou destinaci hledisko! X Jiné u cizinců mimo EU, kteří mají právní postavení rezidenta některé země EU – viz níže. Doporučujeme VŽDY ověřit si vízovou povinnost přímo na ambásadě daného státu!Pokud by chtěl člověk s uznaným azylem se usadit/pracovat v jiné zemi, musí mít status „rezident jiné země EU“- musí být patrno z průkazu. Jinak platí pravidla pro cestování po Schengenu. 

Cizinci s TP a DP:

Cizincům s TP a DP zůstává cestovní pas země původu (samosebou – neztrácejí občanství), ve kterém mají vyznačené  vízum /povolení k pobytu. Při vypršení platnosti pasu či při jeho ztrátě a odcizení si cizinci vyřizují nový cestovní pas na ambasádě země původu nebo musejí odcestovat a vyřídit nový pas v zemi, která jej vydala. Nový pas nutno hlásit na OAMP. Vízová povinnost se řídí vízovou politikou navštívené země vůči zemi jejich původu. Je možné cestování po Schengenu i s dlouhodobým vízem, cizinec tam nemůže však pracovat, pokud má daná země takovou ochranu svého pracovního trhu! Kde je fikce pobytu – cizinec musí požádat o překlenovací štítek, aby mohl vycestoval a zejména vrátit se zpět. Překlenovací štítek se vydává po době platnosti předchozího štítku, bio kartičky,…ne souběžně s ním. Lze požádat osobně, vydán na počkání. Dodržet místní příslušnost, jinak bude vydán na omezenou dobu.

http://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/pobytova_opravneni_k_pobytu_nad_90_dnu/dlouhodobe_vizum/obecne_informace.html
 

Červen 2019 »
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Facebook    

Facebook Facebook Kurzů češtiny CIC
 


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.