O nás

České státní občanství

Novela zákona o občanství, platná od 1.1.2014. Hlavní posun je  v možnosti dvojího občanství – cizinec se musí jen ujistit, že dvojí občanství připouští i druhá zúčastněná země. Je tam nová úprava udělení, nově upraveno nabývání občanství určením otcovství a nově prohlášením pro 2. generaci cizinců (+ přechodná možnost pro mladé lidi nad 21 let), jinak v 18).

Jinak vypadá i zkouška z češtiny, přidaná je zkouška z reálií, vše na http://obcanstvi.cestina-pro-cizince.cz/ Přistoupit ke zkoušce nutno jako jeden z prvních kroků, potvrzení o úspěšném složení je nedílnou součástí žádosti. Poplatky se hradí za obě zkoušky, pak v případě příslibu udělení. Za každé opakování zkoušky se platí.  Zkoušku dělají i občané čl.z.EU, včetně Slovenska.

Podmínky – TP 5 let, EU – 3 roky, lze žádat o prominutí z důvodů zákonem stanovených, lze žádat po prokázání „oprávněného pobytu“ celkem 10 let (musí být TP).
Musí být splněny další podmínky – beztrestnost – přísněji, rozšířeno o nedbalostní trestné činy - nepodmíněný trest, u úmyslných trestných činů se započítávají i podmíněné. Prokazuje se výše a zdroj příjmů za poslední 3 roky, bezdlužnost ze všech možných institucí včetně obce.
Otcovství – lze stále souhlasně prohlásit, ale tak, aby mělo rovnou vliv na občanství dítěte musí mít matka nejméně TP. Pokud má přechodný pobyt, musí být provedena genetická zkouška formou znaleckého posudku (dělají jen některé laboratoře, stoji 15-20 tis.), výsledky dodají rodiče na MV. Odmítají-li, nebo nemohou-li z fin.důvodů podstoupit, musí zahájit zvláštní řízení o občanství na MV, MV přešetřuje. To, že má matka přechodný pobyt je pouze „skutečnost k dobru“.

http://www.mvcr.cz/clanek/informace-k-novemu-zakonu-o-statnim-obcanstvi-cr.aspx

K žádosti, životopisu a dalším náležitostem – viz SocPor/Obcanstvi

Červenec 2019 »
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Facebook    

Facebook Facebook Kurzů češtiny CIC
 


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.