O nás

Pobyty – úvod a jednotlivé režimy

Cizinci pobývají na území ČR v několika režimech:

Schengenská krátkodobá víza do 90 dnů, která upravuje Vízový kodex, uděluje zastupitelský úřad ČR nebo jiného schengenského státu.

Schengenský prostor = společné území států (některé státy EU a některé mimo EU), na jejichž společných hranicích nejsou prováděny hraniční kontroly osob. Zrušená ochrana hranic je kompenzována zesílenou spoluprací a společnými pravidly pro ochranu vnějších hranic Schengenu, policejní a justiční spolupráci, ochranu osobních údajů, vydávání víz a sdílení údajů v rámci Schengenského informačního systému II. Pokud má cizinec záznam v SIS II, lze žádat o informaci o obsahu záznamu a/nebo o odstranění záznamu, a to přes Policejní prezidium Policie ČR, info a formuláře jsou na stránkách Úřadu na ochranu osobních údajů, http://uoou.cz/uoou.aspx?menu=133&submenu=143&loc=971 .

Je možné, že se touto cestou nic nedozví, a ÚOOÚ doporučí obrátit se na instituci, která záznam udělala. Manuál, jak postupovat je zde: http://www.dutchdpa.nl/downloads_int/Guide_for_exercising_the_right_of_access.pdf   

Má-li totiž záznam, bude mít pravděpodobně potíže získat nebo prodloužit vízum ve kterékoli zemi Schengenského prostoru, ne jen u té země, která záznam udělala. Může být na to konto zahájeno i řízení o zrušení TP v zemi, kde ho má povolený.

U schengenských víz -„pravidlo 90/180“- celková doba pobytu na území ČR/schengenského prostoru, nesmí překročit dobu 3 měsíců (90 dnů) během jednoho půl roku (180 dnů).

S krátkodobými vízy se setkáváme typicky u rodinných příslušníků držitelů nějakého povolení k pobytu v ČR, kteří přijedou a zjišťují, zda mohou žádat o dlouhodobý/přechodný pobyt na území ČR, nebo u účelu pobytu „pozvání“, kdy cizinec, který má zde povolený pobyt, zve příbuzné. (V tomto zpravidla nepomáháme a Vízový kodex neznáme.)  Základní info - http://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/kratkodobe_vizum/vizum_k_pobytu_do_90_dnu_za_ucelem_3.html . Zvoucí osoba vyplňuje formulář (zvací dopis), který nechá potvrdit na CP, potvrzený je obvykle během týdne. Zvoucí osoba ručí za jakékoli výlohy, které v ČR vzniknou (zdravotní péče nad cestovní pojištění zvané osoby, náklady na zpáteční cestu, atp.) Předkládá důkaz o fin.prostředcích, kterými pro pozvání disponuje, tato výše se liší podle toho, odkud dotyčný je (rozděleno do 3 oblastí – non EU Evrop.země, asijské a americké)

http://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/kratkodobe_vizum/vizum_k_pobytu_do_90_dnu_za_ucelem_3.html

Lze žádat o prodloužení uděleného víza (např.na 14 dní) až do 90 dní. Ve velmi odůvodněných případech lze žádat o prodloužení 90 denního víza nad tuto dobu (porod, úraz).

Změna z krátkodobého na dlouhodobé vízum/pobyt je možná aniž by žadatel odjel z ČR pouze, pokud nositel pobytu je český občan nebo občan EU s povoleným pobytem v ČR. (A v některých dalších, odůvodněných případech, například žádost o trvalý pobyt pro nezl.dítě z důvodů hodných zřetele.) V opačném případě musí o DV/DP žádat ze země původu nebo země, která vydala jeho cestovní doklad. Výjimkou jsou země, které jsou na seznamu zemí, jejich státní příslušníci mohou podat žádost o DV,DP, TP na kterémkoli zastupitelském úřadě. Najde se na S/Pobyty/CP,MV,konzulaty – dole Seznam zemi_obcane mohou žádat…., také na: http://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/mistni_prislusnost_zu_v_rizeni_o_vizum_a/index.html

Příklad: Občanka USA, která přijela v rámci bezvízového styku, chce žádat o dlouhodobé vízum. Musí odjet z území ČR a žádat na zastupitelském úřadě v Berlíně, Budapešti, Bratislavě,….

Duben 2019 »
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Facebook    

Facebook Facebook Kurzů češtiny CIC
 


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.