O nás

Východiska a principy

CIC A IMIGRANT / KLIENT - východiska pro spolupráci

Vedle základních principů, jakými jsou individuální přístup a respekt k osobním motivacím a rozhodnutím klienta, klade CIC důraz na zapojení imigranta do společnosti jako celku a na porozumění jejímu fungování, jazyku, zvykům apod. Nesnažíme se vytvářet sítě imigrantů, nýbrž naopak sítě, které spojují nově příchozí se "starousedlíky".

Pro účely integrace nově příchozích považujeme za nezbytné a ničím nenahraditelné, aby tito navazovali takové profesní, zájmové a přátelské vztahy, které neznamenají stigmatizaci a vyloučení z majoritní společnosti. Jako zásadní podmínku společenské soudržnosti a prevence segregace určitých skupin obyvatelstva vnímáme zapojování se imigrantů do takových zájmových spolků, jež jsou definovány nějakým společným, např. profesním či jiným zájmem, především však mimo oblast zájmů vymezených etnicky, konfesně apod. Totéž se pak týká i oblasti pracovní, vzdělávací a dalších.

CIC vs. překážky integrace

Cizinci se na území ČR potýkají s řadou problémů, od neznalosti jazyka a místních pravidel přes neznalost kam a na koho se obrátit a neexistenci funkčních sociálních sítí až po nemožnost dosáhnout uznání své kvalifikace a nalezení odpovídajícího uplatnění. Snahou činnosti CIC je u konkrétních klientů tyto handicapy minimalizovat a umožnit jim v rámci možného důstojný a uspokojující způsob života v ČR. Hledáme nové cesty, inspirujeme se doma i v zahraničí dobrými příklady a reflektujeme i nezdary různých programů, praxí či politik doma i v zahraničí.

Vedle různých snah o umožnění a zefektivnění integrace se v řadě oblastí v současné době vyskytují tendence a praxe, jež cizince naopak udržují či vhánějí do struktur, v jejichž povaze není ze svých "členů" vytvářet rovnoprávné a integrované osobnosti, ale naopak osoby závislé a neznalé svých práv a povinností. Proto jsou i tyto oblasti a praxe středobodem zájmu činnosti CIC - tyto totiž integraci nejen odporují - často působí jako její dokonalá prevence. Otrocká práce, diskriminace, omezování základních práv, zneužívání nerovnoprávného postavení, segregace - to vše dohromady i každé zvlášť jsou přímo fundamentálními předpoklady sociálních konfliktů, sociálního vyloučení, xenofobie či rasově / etnicky / nábožensky motivovaného násilí. Proto je naším úkolem na tyto věci upozorňovat a v rámci možností i (spolu)pracovat na jejich prevenci a potírání, respektive nabízet pomoc a radu těm, kteří jsou jejich oběťmi.

Činíme tak v zájmu stabilní a otevřené české společnosti.

Leden 2021 »
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Facebook    


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.