O nás

Naše poslání

Poslání a motto CIC: „Pomáháme imigrantům stát se našimi spoluobčany."

Naší vizí je společnost, jež má vytvořená pravidla a mechanismy umožňující začleňování nově přichozích bez nutnosti jejich specifické nebo nadstandardní podpory a ochrany. CIC nevnímá nově příchozí jako příslušníky různých etnicky, rasově či nábožensky definovaných skupin, ale jako individuální jedince ve společnosti. 

Základními hodnotami, jež je z hlediska CIC nezbytné respektovat ze strany imigrantů i majoritní společnosti, jsou:

  • demokratické zřízení, ústava, listina základních práv a svobod, zákony ČR a EU,
  • rovnoprávnost všech členů společnosti bez ohledu na původ, barvu kůže, gender, etnicitu, vyznání, politické smýšlení apod.,
  • individuální přístup ke každému člověku jeho svobodné volbě,
  • zodpovědnost.

Naše cíle

  • Napomáhat imigrantům v procesu integrace do české společnosti prostřednictvím sociálních služeb, vzdělávacích i dalších aktivit, a tyto služby rozvíjet v souladu s potřebami imigrantů.
  • Ovlivňovat celkové společenské a legislativní prostředí tak, aby bylo pro imigranty přístupnější, spravedlivější a více podporovalo jejich společenskou participaci a integraci.
     
Prosinec 2020 »
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Facebook    


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.