O nás

Naše poslání

Poslání a motto CIC: „Pomáháme imigrantům stát se našimi spoluobčany."

Naší vizí je společnost, jež má vytvořená pravidla a mechanismy umožňující začleňování nově přichozích bez nutnosti jejich specifické nebo nadstandardní podpory a ochrany. CIC nevnímá nově příchozí jako příslušníky různých etnicky, rasově či nábožensky definovaných skupin, ale jako individuální jedince ve společnosti. 

Základními hodnotami, jež je z hlediska CIC nezbytné respektovat ze strany imigrantů i majoritní společnosti, jsou:

  • demokratické zřízení, ústava, listina základních práv a svobod, zákony ČR a EU,
  • rovnoprávnost všech členů společnosti bez ohledu na původ, barvu kůže, gender, etnicitu, vyznání, politické smýšlení apod.,
  • individuální přístup ke každému člověku jeho svobodné volbě,
  • zodpovědnost.

Naše cíle

  • Napomáhat imigrantům v procesu integrace do české společnosti prostřednictvím sociálních služeb, vzdělávacích i dalších aktivit, a tyto služby rozvíjet v souladu s potřebami imigrantů.
  • Ovlivňovat celkové společenské a legislativní prostředí tak, aby bylo pro imigranty přístupnější, spravedlivější a více podporovalo jejich společenskou participaci a integraci.
     
Srpen 2019 »
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Facebook    

Facebook Facebook Kurzů češtiny CIC
 


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.