Další vzdělávání

Kurz lektorských dovedností pro učitele češtiny

 

Cílem kurzu je připravit lektory na výuku češtiny v heterogenních skupinách se zaměřením na nízkoprahové kurzy. Obsahem kurzu je metodika výuky češtiny jako cizího jazyka, cizinecká a integrační problematika, lektorské minimum, psychohygiena. V kurzu přednáší odborníci na výuku češtiny pro cizince lektorské dovednosti, psychohygienu a problematiku integrace cizinců. Praxe během kurzu probíhá v nízkoprahových kurzech češtiny (NPK), tato praxe probíhá mimo termíny výuky, konkrétní data jsou domlouvána individuálně s účastníky kurzu. Celková časová dotace kurzu 100 hodin zahrnuje úvodní obsahové workshopy, náslechy, praxi a samostudium.

Absolventi kurzu se mohou uplatnit ve výuce v nízkoprahových kurzech češtiny pro cizince ve středních Čechách, které pořádá Centrum pro integraci cizinců. Nabyté informace a zkušenosti však lze využít i pro jakýkoliv jiný typ výuky češtiny pro cizince a jsou přínosné i pro oblast tzv. inkluzivního vzdělávání, tedy nejen pro výuku češtiny nebo výuku cizinců. Po vykonání závěrečné zkoušky obdrží účastník certifikát o absolvování kurzu.

Tento speciální kurz lektorských dovedností pro učitele češtiny jako cizího jazyka byl vyvinut v roce 2008 pro účely výuky češtiny pro cizince a zejména pro účely nízkoprahových kurzů  ve spolupráci s Člověkem v tísni, Asociací učitelů češtiny jako cizího jazyka a odborníky na tuto problematiku.

Kurz je akreditován jako rekvalifikační Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, č. j. MSMT-32242/2015-1/746 (rekvalifikace Lektor dalšího vzdělávání).


Kritéria výběru účastníků:

  • motivace a zájem o problematiku cizinců v ČR a výuku češtiny jako cizího jazyka

  • znalost alespoň jednoho cizího jazyka

  • vzdělání minimálně SŠ

  • dobrá výslovnost

  • vynikající znalost češtiny

 

Podzimní termín 2018:

Poslední týden v srpnu (intenzivní týden); jedna sobota v říjnu, listopadu a prosinci + závěrečná zkouška - termíny budou upřesněny!

Výuka probíhá zejména v srpnu v rámci intenzivního pětidenního školení. Na něj navazují tři sobotní celodenní setkání. Ve všech dnech probíhá výuka od 9:00 - 18:00. V rámci kurzu je nutné absolvovat účastnické praxe (jeden náslech, jedna krátká praxe s dalším lektorem, jedna dlouhá samostatná praxe) v rámci stávajících kurzů CIC. Termíny jsou domlouvány individuálně, nicméně je nutné se přizpůsobit existujícímu rozvrhu:

Přihlášení: Pošlete svůj životopis, motivační dopis a přihlášku na níže uvedený e-mail, následně Vám bude zaslána přihláška do kurzu.

 

Informace

Mgr. Anežka Polášková 

koordinátorka vzdělávacího programu

anezka.polaskova@cicpraha.org

tel.: 222 360 834

 

Místo výuky

Nová půda - vzdělávací centrum CIC

Karlínské nám. 7, Praha 8

(budova DDM hl. m. Prahy - Karlínské Spektrum; 3. patro)

Říjen 2018 »
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Facebook    

Facebook Facebook Kurzů češtiny CIC
 


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.