Aktuality

POVOLENÍ K POBYTU - CESTOVÁNÍ - OAMP

Provoz OAMP - pobytová agenda / Odjezd / Příjezd


Provoz OAMP - pobytová agenda 

Oddělení pobytu cizinců  OAMP  opět otevřeno v běžných hodinách

BEZ OBJEDNÁNÍ: 

 • Vydání překlenovacího štítku k odjezdu (předložit jízdenku) a pro jiné úřady - nutno prokázat písemně

 • Vystavení výjezdního příkazu.

 • Podání žádosti o povolení k pobytu-dítě narozené na území.

NA OBJEDNÁNÍ:  

 • Všechny úkony kromě těch, na které nelze objednat.

NELZE OBJEDNAT – POUZE POSLAT POŠTOU: 

 • Prodloužení doby platnosti průkazu trvalého pobytu.

 • Ohlášení změny adresy a dalších změn, ohlášení ztráty.

Současně Ministerstvo vnitra vyzývá, aby klienti poslali všechny žádosti/oznámení poštou nebo datovou schránkou. Tato podání budou přijata a posouzena, jako by byla podána osobně. Pozor-lhůty podání stále platí! 

 Žádost podejte/pošlete  poštou  jako doporučený dopis (na adresu  pracoviště, kam obvykle  chodíte), nebo  datovou schránkou s elektronickým podpisem.  Nezapomeňte: 

 • Kolek:  nalepit na zadní stranu žádosti  (Úřední  záznamy – Kolkové  známky) .

 • Náležitosti  (přílohy)  předkládat  v  originále nebo ověřené kopii.  Pouze  pas, rodný list, oddací list (= matriční dokumenty)  předložte v prosté kopii.  Pas – kopie všech stran!  Překlady matričních dokumentů do češtiny dejte v ověřené kopii.  

 • Žádost  podepsat .

 

ZAMĚSTNANECKÁ KARTA 

Pokud skončilo Vaše zaměstnání v době nouzového stavu nebo v 60 dnech předtím, začíná se od 18.5. počítat nově doba 60 dnů, ve které můžete změnit zaměstnavatele. Oznámení změny posíláte poštou, nebo se lze objednat. Podmínky pro hlášení změny zaměstnavatele jsou stejné, jako před nouzovým stavem: 

 • Změna musí být oznámena nejpozději 30 dní předtím, než nastane.  

 • Změnu je možné oznámit nejdříve po 6 měsících od převzetí první zaměstnanecké karty.

 • Novým zaměstnavatelem nesmí být agentura práce.

 • Pracovní místo musí být v Evidenci volných pracovních míst pro držitele zaměstnanecké karty.

 


Odjezd

Skončilo Vám pobytové oprávnění během nouzového stavu vycestujte během 60 dnů od skončení nouzového stavu. Na cizinecké policii dostanete razítko do pasu, abyste neměl/a potíže při tranzitu. Nutno vycestovat do 24 hodin po vydání razítka!

Platné dokumenty nezajišťují jinak průjezd přes další hranice – zjistěte si, jaké jsou regulace na dalších hranicích ZDE.

 


Příjezd do ČR

Vstup cizinců do ČR je stále omezen.  

Pro příjezd do ČR - nově příchozí 

Cizinci s pobytovým oprávněním 

Mějte s sebou:  

 

Pokud v zemi, ze které přijíždíte, takový test není možné získat, je možné ve výjimečných případech umožnit vstup do ČR bez potvrzení, test absolvovat do 72 hodin po vstupu a potvrzení předložit krajské hygienické stanici - ta stanoví karanténu.  

14 dní po vstupu do ČR nenavštěvujte OAMP ČR ani se neregistrujete na Cizinecké policii! Karanténní opatření bude považováno za důvod na vůli nezávislý, který by bránil ve splnění povinnosti hlásit místo pobytu na území do 3 pracovních dnů po příjezdu nebo ve splnění povinnosti dostavit se na pracoviště OAMP MV ČR pro vydání průkazu o povolení k dlouhodobému pobytu (včetně zaměstnanecké karty), případně převzít rozhodnutí o povolení k trvalému pobytu. Cizinec nebude v takovém případě sankcionován.

 

Bližší informace:

 info(a)cicpraha.org, +420 222 360 452   

Září 2020 »
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Facebook    


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.